LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GJÆSLINGULYKKA 2.MARS 1906

Den 2. mars 1906 omkom 24 fiskere under vinterfisket i en orkan fra nord-nordvest. Noen overlevde på skjær og holmer noen døgn, tilsammen ble 31 fiskere aldri funnet i live etter denne ulykka.


Av de ca. 1200 som drev vinterfiske denne dagen, berget de fleste seg i land på egen hånd; både til Sør-Gjæslingan, og på begge sider av Folla.


I underkant av 150 fiskere ble berget av andre og blant de fremste redningsmenn var Georg Brandtzæg (1863 – 1907). Han var fra den kjente Brandtzæg-familien i Ablevær, kjøpte handelsstedet Løvøyvågen i Vikna i 1896 og oppholdt seg Sør-Gjæslingan hver vinter under vinterfisket.Georg Brandtzæg i Gjæslingan (fra boka Stormdagens dåd).Kilder:

Steinar Hunnestad: Stormdagens dåd, A/S Lunde & Co's Forlag, 1966

Leif B. Lillegaard: Dramaet Folla, Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1978

Gunnar S. Krogstad: Gjæslingan - fra Hans Nielsen Hauge til Woxengs samlinger, Folla forlag, 2000Intervju med en av de overlevende


Hans Jensen Oddvik fra Juvika under Lund, som var med den gang, ble intervjuet av emissær Viktor Skorstad midt på 1950-tallet. Lydopptaket ble opprinnelig gjort med en spolebåndopptaker og senere ført over på kassett og cd. Intervjuet er også skrevet ned på dialekt av Harald Grøtting i 1990 og gjengitt i KIKKERTEN nr. 2/1990.


Hans Oddvik (1875 – 1958) var sammen med Einar Bredesen Båtsvik (1886 - 1971), mannskap på en firroring hos høvedsmann Bendik Bredesen Dyrvik (1877 - 1910). Som det går fram av intervjuet berget de seg i land i Abelvær.


To andre båter fra området med høvedsmenn Brede Saltkjeløy og Karl Otterbekk var også involvert i ulykken. De la til havs unna vinden og kom seg velberget i land på Otterøya.


                                             For å høre intervjuet, trykk på linken.Oppdatert 01.07.2020 Htg