LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS


Lund sanitetsforening


Org.nr.:             995 943 697

Bankkontonr.:

VIPPS:


Generelt

Lund sanitetsforening ble stiftet i 1927. De som tok initiativ den gangen var Ragna Guntvedt Dyrvik og Sigrid Oddvik Sliper. Lagets første formann var Laura Smines.


Lund sanitetsforening er godkjent for å motta grasrotmidler.
Årsmelding for 2019:

Lund Sanitetsforening hadde 10 betalende medlemmer i 2019. I tillegg hadde vi 1 betalende bedriftsmedlem. Foreningen hadde 8 medlemsmøter og 1 årsmøte. 


Vi har vært fra 4 – 6 medlemmer på hvert møte og møtene har blitt holdt hjemme hos medlemmene etter tur.

Inntektene våre får vi gjennom basar, salg av fastelavnsris, utlodning på medlemsmøtene, medlemskontingent, grasrotandel og inngangspenger for voksne på juleverkstedet. 

Lund sanitetsforening har i 2019 gitt pengegave til :


Kvinnemedisinsk forskningsfond Kr. 4000,-

Fond for psykiske lidelser Kr. 4000.-

Trillebord til Lund Grendehus

2 gevinster til basaren til Grendehuset

Tilskudd til piano i Lund kirke (ble vedtatt i 2018, 

men utbetalt i 2019  Kr. 5000,-

Tilskudd til Rødkløverhuset, 100 kr for hver medlem kr. 1100.-

Medlemmene i foreningen laget fastelavnsris som ble solgt på Lund, i Smineset, i Kvernvika og på Salsnes. Inntektene av dette salget ble på 1750 kr.


Vi hadde årsmøte i Lund Sanitetsforening 18. februar. Der møtte Randi, Rigmor, Anne, Åse og Reidunn. 


Årsmelding og regnskap ble lagt fram og godkjent.


Vi hadde valg av styre og følgende ble valgt:

Leder:Randi Lund StorøGjenvalgt for 1 år

Kasserer:Anne KvernvikGjenvalgt for 1 år

Nestleder:Åse RørmarkGjenvalgt for 2 år

Sekretær:Reidunn SminesGjenvalgt for 2 år

Styremedlem:Rigmor Grøtting Valgt for 2 år


NKS-Nord hadde infomøte i Klinga 13. mars. Randi og Åse deltok.


Årsmøte i Rødkløverhuset 9. April. Fra Lund Sanitetsforening møtte Randi og Anne. I tillegg var Åse der i egenskap av leder for Rødkløverhuset.


Det var årsmøte i NKS-Nord på Stiklestad 27. april. Ingen fra vår forening deltok på dette møtet.

Lund Sanitetsforening deltok i «Aksjon mot nedleggelse av Nord Universitet». Aksjonen var på Festplassen i Namsos og vi deltok sammen med andre sanitetsforeninger i distriktet.


2. juni var det årsmøte i Lund Grendehus. Vi møtte med 3 medlemmer. 

Medlemmene i Lund Sanitetsforening tok ansvar for å arrangere basar for Lund Grendehus 27. oktober. Foreningen vår er medeiere i Grendehuset. 


Skage Sogn Sanitetsforening v/Signy Selæg, oppfordret andre sanitetsforeninger til å delta på en underskriftsaksjon for bevaring av sentrale studietilbud i norddelen av Trøndelag fylke. Denne aksjonen skulle avsluttes 10. juni 2019. Lund Sanitetsforening ble med på denne aksjonen og vi gikk rundt i bygda og samlet underskrifter som ble levert til Signy Selæg.


Vi arrangerte Juleverksted for alle i bygda søndag 17. november. Foreningen kjøpte inn alt av materialer og utstyr som deltakerne kunne bruke. Av utstyr kjøpte vi inn blant annet et par limpistoler, sakser og ei plastkasse for oppbevaring av dette. 

Aktivitetene var:

Konglenisser på røter og greiner.

Glanspapirlenker og kurver.

Engler og dompaper av kardet ull.

Vi serverte grøt m/saft og kaffe og pepperkaker. 

Voksne betalte 50 kr for maten, men for barna var det gratis. V

Vi laget invitasjoner som ble lagt i alle postkassene. I tillegg la vi det ut på Facebook under «Lund i Nærøy». Det var godt oppmøte, ca 30 stykker.


Til jul fikk alle i bygda som var 75 år eller eldre ei julestjerne fra foreninga. Vi delte ut 9 planter. 


I 2019 besto styret av: Leder:Randi Lund Storø

 Kasserer: Anne Kvernvik

 Nestleder:Åse Rørmark

 Sekretær:Reidunn Smines

 Styremedlem:Rigmor Grøtting


Referat fra årsmøte 2016:

Lund sanitetsforening holdt årsmøte 7. mars 2016.


Styret består av:

Leder: Randi Lund Storø

Kasserer: Anne Kvernvik

Nestleder: Åse Rørmark

Sekretær: Reidunn Smines

Styremedlem: May Heitman


Vi er 8 betalende medlemmer i sanitetsforeningen.


Norske kvinner sanitetsforening er 120 år i 2016.


I 2015 hadde vi 9 medlemsmøter og årsmøte.


        -Vi har gitt bidrag til Kvinnemedisinsforskning og Kreftforeningen.

        -Vi har kjøpt ny skinne til seneteppe i grendehuset.

        -Vi er medlem i Rødkløverhuset i Namsos.

        -Vi har vært med på forskjellige møter:

        - Generalforsamling i Lund grendehus.

        - Årsmøte i Rødkløverhuset i Namsos.

        - Kretsårsmøte for NKS i Steinkjer.

        - Informasjonsmøte for kretsen i Namsos.

        -Vi har holdt hjertestarterkurs med August Solum fra Namsos bandasje som kursleder.

        -Hjertestarteren er flyttet fra grendehuset til Lundstua. Det er satt opp skap ute på veggen, der hjertestarteren og navn og telefonnr. på noen av dem som har gått kurs står. Det var 10 stk som var på kurs.

        -Vi har gitt juleblomster til dem over 75 år.

        -Vi har hatt julelotteri.

Hjertestarter på Lundstua!


Lund sanitetsforening fikk for en tid tilbake overlevert en hjertestarter fra Kolvereid Røde Kors hjelpekorps. Hjertestarteren ble først plassert i Lund grendehus, men sanitetsforeninga har nå kommet fram til at Lundstua er en bedre egnet plassering. Her kommer man nærmere begivenhetenes sentrum og det blir enklere å gjøre tilbudet kjent.
Her henger hjertestarteren, til venstre for den øverste inngangen. Foto: Silje Guntvedt Jakobsen.


Det er blitt avholdt flere kurs i bruken av hjertestarteren og man tenker å arrangere nytt kurs til høsten. Dersom du ønsker å delta på et slikt kurs, ta kontakt med Randi Lund Storø, mob.tlf.: 473 92 038. Det er spesielt ønskelig at unge personer også deltar.


Hjertestarteren er nå hengt opp på utsiden av Lundstua ved Lund ferjekai, like ved den øverste døra. 

Ved siden av apparatet henger en telefonliste, som viser hvem man kan ringe for å få hjelp. For å få best mulig hjelp, er det likest å ringe minst to stykker av de som står oppført på lista.


Her er hjertestarteren hengt opp. Vi gjør oppmerksom på at Byggmester Steinar Jakobsen AS senere er konkurs og holder ikke til i lokalene lengre. Foto: Harald Grøtting.


Telefonlista med personer i prioritert rekkefølge:


1.Kari Haukø, mob.tlf.: 915 77 571

2.Håvard Jakobsen, mob.tlf.: 976 34 695

3.Harald Oddvik, mob.tlf.: 906 30 898

4.Siw Storø, mob.tlf.: 951 90 893

5.Bjørnar Smines, mob.tlf.: 412 06 966

6.Peter Smines, mob.tlf.: 911 51 728

7.Anne Kvernvik, mob.tlf.: 416 63 564

8.Øivind Guntvedt, mob.tlf.: 913 06 587

9.Randi Lund Storø, mob.tlf.: 473 92 038

10.Knut Haukø, mob.tlf.: 948 49 786


Så får vi håpe at det ikke blir bruk for hjertestarteren på lenge!Kilder:

KIKKERTEN nr. 4/1988

Brønnøysundregistrene
Oppdatert 01.07.2020 Htg