LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

www.lundinger.no er eid og drevet av Lund grendelag.

Formålet med hjemmesiden er å være en møteplass for grendas innbyggere, hytteeiere, utflyttere og andre som er interessert i hva som skjer og har skjedd på Lund. Det var Lund IL som startet hjemmesiden høsten 2011. Den ble senere overtatt av A/L Lund grendelag i mai 2012.

A/L Lund grendelag ga i perioden 1986 - 1995 ut bladet KIKKERTEN. Vi håper at hjemmesiden kan fungere litt på samme måte og vi vil derfor satse både på nytt og gammelt stoff.

A/L Lund grendelag ble stiftet 7. juni 1985 med bakgrunn i brevkurset «Lokalsamfunnet i grissgrendte strøk», arrangert av Nærøy kommune og Norges Vel.

14. april 2015 ble organisasjonsformen endret fra andelslag til forening og vi fikk nytt navn; Lund grendelag.

På denne hjemmesiden vil du finne oversikt over hva som skjer i bygda (arrangementsoversikt), generell informasjon om Lund, lokalhistorie, gamle og nye bilder mm.

Vi ønsker gjerne innspill fra brukene av hjemmesiden, både om tema som bør være med og om ting som evt. kan gjøres anderledes. Dersom noen oppdager feil og mangler, vær snill å gi beskjed så vi kan rette opp dette.

Mulighet for annonsering:

Dersom du/dere ønsker å annonsere på siden vår, er det anledning til det. Prisen vil være kr 1.200,- pr. år. Du/dere vil få logoen på denne framsiden med link til egen hjemmeside (klikk på linken under annonsen).


ANNONSER:
Aktuell informasjon om Lund grendelag:

Organisasjonsnummer:915 265 650

Bankkonto: 4467.10.21484

VIPPS:522299

Kontakt, e-post:harald.grotting@icloud.com

Kontakt, mobiltlf.:0047 478 73 475

Adresse: Lund grendelag, c/o Harald Grøtting, Faksstrandvegen 99, 7818LUND

Fjærangen om morgenen onsdag 2. september 2020 fra Sminesvika. Foto: Jocelyn Quiban Cabanas Storøy.

Oppdatert 06.05.2024 Htg