LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

KIKKERTEN

Lund grendelag begynte å gi ut bladet KIKKERTEN i 1986 og det ble gitt ut et nummer første året. Deretter fire nummer pr år til og med 1995, til sammen 37 utgaver. Svein Storø har vært behjelpelig med å skanne de fleste utgavene. For å åpne et blad, klikk på linken nedenfor hver enkelt utgave.


1986


                                                        Innholdsfortegnelser finnes i nr. 1/1990 og nr. 4/1995.
1987


1988


1989199019911992
1993
1994


19951996
Men som dere sikkert har skjønt, det kom ikke ut flere utgaver.Oppdatert 09.07.2022 Htg