LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LOKALHISTORIE

På denne siden vil du finne linker til en del lokalhistorisk stoff fra bygda vår. Målet er at denne siden skal utvikles videre og mer stoff bli tilgjengelig.

SNARVEIER TIL EN DEL AV VÅR LOKALHISTORIE:

Gjæslingulykka 2. mars 1906, intervju med Hans Jensen Oddvik fra 1950-tallet.

Den 2. mars 1906 omkom 25 fiskere i Gjæslingulykka. Hans Jensen Oddvik (1875-1958) fra Juvika under Lund, som var med den gang, ble intervjuet av emissær Viktor Skorstad midt på 1950-tallet. Hør intervjuet her.


Eiendomsoversikt med info om gårder og boplasser i grenda. Eiendomsoversikt; tekst- og bildesamling, sortert på gårds- og bruksnummer. På denne siden vil du etterhvert finne opplysninger om de forskjellige gårdene og boplassene i bygda. En del av bildene under Galleri - album vil bli flyttet hit, først og fremst mange av portrettbildene.

i Smineset.

I 1995 fikk Lund grendelag opparbeidet en fornminnesti i Smineset. Laget fikk tilskudd fra Nærøy kommune (kommunale BU-midler), Nord-Trøndelag fylkeskommune (friluftsmidler) og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (kulturlandskapsmidler), tilsammen kr 82.800. I tillegg stilte grunneiere og andre med dugnadsinnsats. Selv om stien formelt er grendelagets ansvar, har grunneierne i Smineset stilt opp med gratisarbeid hvert år ifht vedlikehold; rydding, gressklipping samt inn- og utsetting av skilt høst og vår.


Restaurering av det gamle naustet i Smineset.


Festningen - bygdeborgen ved Fjærangssetran.


Båtfunn mellom Fjærangssetran og Salsvatnet. Her kan du lese om båtfunnet i en artikkel fra Namdalsavisa.


Gamle bilder

For å se på bildene, klikk på aktuelt tidsrom. Vi oppfordrer brukerne av disse sidene å låne oss bilder for skanning og utlegging her.Lund grendelag begynte å gi ut bladet KIKKERTEN i 1986 og det ble gitt ut et nummer det året. Senere ble det gitt ut fire utgaver pr. år til og med 1995. Utgavene er lagt ut på egen side, se her.


Posthistorie


Stoff om og ved Hans Oddvik


Lokalbåter med anløp i Lund krets


Godsbåter med anløp i Lund krets


Ferger med anløp Haranes - Lund - Smines


Bygderuter i lokalområdet


Lokale skoleruter


Andre skyssbåter mm.


Lokale fiskebåter


Fra Bogen kapell til Lund kirke


Kronologisk oversikt over hendelser i Lund kretsSagnKårseddel fra 1873


Oppdatert 17.04.2021 Htg