LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LOKALHISTORIE

På denne siden vil du finne linker til en del lokalhistorisk stoff fra bygda vår. Målet er at denne siden skal utvikles videre og mer stoff bli tilgjengelig.


SNARVEIER TIL EN DEL AV VÅR LOKALHISTORIE:


Gjæslingulykka 2. mars 1906, intervju med Hans Jensen Oddvik fra 1950-tallet. 

Den 2. mars 1906 omkom 25 fiskere i Gjæslingulykka. Hans Jensen Oddvik (1875-1958) fra Juvika under Lund, som var med den gang, ble intervjuet av emissær Viktor Skorstad midt på 1950-tallet. Hør intervjuet her.Eiendomsoversikt med info om gårder og boplasser i grenda. Eiendomsoversikt; tekst- og bildesamling, sortert på gårds- og bruksnummer. På denne siden vil du etterhvert finne opplysninger om de forskjellige gårdene og boplassene i bygda. En del av bildene under Galleri - album vil bli flyttet hit, først og fremst mange av portrettbildene. 

                                       


Seterdrift under Smineset.Seterdrift under Lund.Fornminnestien i Smineset. 

I 1995 fikk Lund grendelag opparbeidet en fornminnesti i Smineset. Laget fikk tilskudd fra Nærøy kommune (kommunale BU-midler), Nord-Trøndelag fylkeskommune (friluftsmidler) og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (kulturlandskapsmidler), tilsammen kr 82.800. I tillegg stilte grunneiere og andre med dugnadsinnsats. Selv om stien formelt er grendelagets ansvar, har grunneierne i Smineset stilt opp med gratisarbeid hvert år ifht vedlikehold; rydding, gressklipping samt inn- og utsetting av skilt høst og vår.Restaurering av det gamle naustet i Smineset.Festningen - bygdeborgen ved Fjærangssetran.Båtfunn mellom Fjærangssetran og Salsvatnet. Her kan du lese om båtfunnet i en artikkel fra Namdalsavisa.Stoff om Haakon Storøy.Stoff om Torgeir P. Lund.Gamle bilder 

For å se på bildene, klikk på aktuelt tidsrom. Vi oppfordrer brukerne av disse sidene å låne oss bilder for skanning og utlegging her. 


KIKKERTEN

Lund grendelag begynte å gi ut bladet KIKKERTEN i 1986 og det ble gitt ut et nummer det året. Senere ble det gitt ut fire utgaver pr. år til og med 1995. Utgavene er lagt ut på egen side, se her.Utvandringen til AmerikaFlagget - artikkel i Namdalsavisa om Jon Smines og flagget fra 2. verdenskrig.Utdeling av minnemedalje til Jon Smines.Krigen 1940 - 1945PosthistorieStoff om og ved Hans OddvikLokalbåter med anløp i Lund kretsGodsbåter med anløp i Lund kretsFerger med anløp Haranes - Lund - SminesBygderuter i lokalområdetLokale skoleruterAndre skyssbåter mm.Lokale fiskebåterFra Bogen kapell til Lund kirkeKronologisk oversikt over hendelser i Lund krets
Sagn
Kårseddel fra 1873Oppdatert 17.04.2021 Htg