LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2023


Annenhver mandag i partallsuker arrangeres strikkekveld i Lund grendehus kl 1900 - 2100.


Søndag 25. februar 2024

Lund kirke, kl 1500, Gudstjeneste med minikonsert, v/Leiv Gunnar Skiftun m/fl., Kirkekaffe


Søndag 17. mars 2024

Lund grendehus, kl 1600, Årsmøte (for medlemslagene)


Lørdag 23. mars 2024

Lund grendehus, Lørdagskafé m/Quiz, nærmere info kommer


Søndag 31. mars 2024, 1. påskedag

Lund kirke, kl 1500, Påskegudstjeneste


Lørdag 6. april 2024

Lund grendehus, kl 1500, Basar


Mandag 8. april 2024

Lundstua, kl 1900, Årsmøte i Lund grendelag, enkel servering, nærmere info kommer


Lørdag 27. april 2024

Lund grendehus, Pubquiz, nærmere info kommer


Fredag 17. mai 2024

Lund grendehus, 17. mai-feiring, nærmere info kommer


Lørdag 6. juli 2024

Lund-dan, Lund idrettsanlegg/Lund grendehus, nærmere info kommer


Oppdatert 20.02.2024 Htg