LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2022Hver lørdag fra og med 22. oktober 2022 og fram til og med 17. desember 2022

Lund grendehus, kl 1100 - 1400, Lørdagskaffe ( hver lørdag i perioden hvor Lundstua er under ombygging) 


Lørdag 19. november 2022

Lund grendehus, kl 1200 - 1500, Lund sanitetsforening arrangerer juleverksted, servering av julegrøt og kaffe, de voksne betaler art 50,- for maten, barn gratis.


Mandag 26. desember 2022, 2. juledag

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Onsdag 28. desember 2022, 4. juledag

Lund grendehus, juletrefest, nærmere info kommer


Oppdatert 16.11.2022 Htg