LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2023


Søndag 27. august 2023

Blakkhaugen, Smineset, Friluftsgudstjeneste, kl 1500. Vikarprest Leiv Gunnar Skiftun og organist Irena Cepuliene.


Søndag 22. oktober 2023

Lund kirke, kl 1500, Gudstjeneste med høsttakkefest, kirkekaffe


Søndag 24. desember 2023, Julaften

Lund kirke, kl 1030, Julegudstjeneste

Oppdatert 01.08.2023 Htg