LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2021


HUSK SMITTEVERNSREGLENE VED ARRANGEMENT!Mai/september

Lund IL, plukking av søppel i fjæra, sekker deles ut til de som ønsker det på Lundstua AS.


Søndag 19. september 2021

Lund IL, tur til Kvalholmvalen, nærmere info kommer


Søndag 3. oktober 2021

Lund kirke kl 1100, Gudstjeneste


Nov/Des 2021

Lund IL, juletur, nærmere info kommer


Søndag 26. desember 2021 (2. juledag)

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Oppdatert 14.09.2021 Htg