LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2023Hver lørdag fra og med 22. oktober 2022 og framover til Lundstua åpner igjen

Lund grendehus, kl 1100 - 1400, Lørdagskaffe ( hver lørdag i perioden hvor Lundstua er under ombygging) Søndag 26. februar 2023

Lund kirke, kl 1500, Gudstjeneste


Søndag 9. april 2023, 1. påskedag

Lund kirke, kl 1530, Gudstjeneste


Lørdag 22. april 2023

Lund grendehus, basar, nærmere info kommerOppdatert 15.01.2023 Htg