LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2022


Onsdag 11. mai 2022

Lund kirkegård, kl 1800, Vårrydding


Tirsdag 17. mai 2022

Lund grendehus, kl 1030, se plakat  


Onsdag 1. juni 2022

Lund IL, Stolpejakten 2022 starter opp.


Søndag 5. juni 2022, 1. pinsedag

Lund IL, Lundasetran, Rømmegrøtdag, nærmere info kommer


Lørdag 2. juli 2022

LUND-DA’N 2022, se plakat


Søndag 21. august 2022

Blakkhaugen, Smineset, kl 1500, Friluftsgudstjeneste


Mandag 26. desember 2022, 2. juledag

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Onsdag 28. desember 2022, 4. juledag

Lund grendehus, juletrefest, nærmere info kommer


Oppdatert 09.05.2022 Htg