LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2021


HUSK SMITTEVERNSREGLENE VED ARRANGEMENT!Mai/september

Lund IL, plukking av søppel i fjæra, sekker deles ut til de som ønsker det på Lundstua AS.


Mai/Juni og videre

Lund IL, dugnad ifbm turstiprosjektet, følg med på Facebook-siden Lund i Namsos


Tirsdag 1. juni 2021

Lund IL/Lund grendelag, oppstart STOLPEJAKTEN


Torsdag 10.juni 2021

Lund kirkegård, kl 1700, Dugnad gjerdeoppsetting (se Facebook-gruppen «Lund i Namsos» for mer informasjon


Juni 2021

Lund IL, arrangerer fellestur til en eller flere av de mer krevende stolpene på Lund


Lørdag 3. juli 2021

Lund IL, Turmarsjen Fjærangen rundt, nærmere info på Facebook-grupen «Lund i Namsos».


August 2021

Lund IL, arrangerer fellestur til en eller flere av de mer krevende stolpene på Salsnes


Søndag 22. august 2021

Lund kirke kl 1500, Gudstjeneste på Blakkhaugen i Smineset


Søndag 19. september 2021

Lund IL, tur til Kvalholmvalen, nærmere info kommer


Nov/Des 2021

Lund IL, juletur, nærmere info kommer


Søndag 26. desember 2021 (2. juledag)

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Oppdatert 10.06.2021 Htg