LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2021


HUSK SMITTEVERNSREGLENE VED ARRANGEMENT!Mai/september

Lund IL, plukking av søppel i fjæra, sekker deles ut til de som ønsker det på Lundstua AS.


Mandag 26. juli 2021

Lund kirkegård, kl 1600, Dugnad gjerdeoppsetting (se Facebook-gruppen «Lund i Namsos» for mer informasjon)


August 2021

Lund IL, arrangerer fellestur til en eller flere av de mer krevende stolpene på Salsnes


Tirsdag 3. august 2021

Lund IL, kl 1700, dugnad ifbm turstiprosjektet, rydding av skog langs traktorvegen på nordsiden av Bjøllivatnet, følg med på Facebook-siden Lund i Namsos


Torsdag 5. august 2021

Lund IL, kl 1700, dugnad ifbm turstiprosjektet, følg med på Facebook-siden Lund i Namsos


Mandag 9. august 2021

Lund IL, kl 1700, dugnad ifbm turstiprosjektet, følg med på Facebook-siden Lund i Namsos


Onsdag 11. august 2021

Lund IL, kl 1700, dugnad ifbm turstiprosjektet, følg med på Facebook-siden Lund i Namsos


Søndag 22. august 2021

Lund kirke kl 1500, Gudstjeneste på Blakkhaugen i Smineset


Søndag 19. september 2021

Lund IL, tur til Kvalholmvalen, nærmere info kommer


Søndag 3. oktober 2021

Lund kirke kl 1100, Gudstjeneste


Nov/Des 2021

Lund IL, juletur, nærmere info kommer


Søndag 26. desember 2021 (2. juledag)

Lund IL, Romjulsmarsj, nærmere info kommer


Oppdatert 26.07.2021 Htg