LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2021


HUSK SMITTEVERNSREGLENE VED ARRANGEMENT!


Faste arrangementer/hendelser:

Mandager kl 1900 - 2100 i oddetallsuker: Strikkekafé i grendehuset, annonseres på facebook-gruppen «Lund i Namsos», evt. endringer annonseres også der.


Hver onsdag: Trimtur, vanligvis til Hestvikberga, fra Lund grendehus kl 1200. Søndag 4.april 2021 - Påskedag

Lund kirke kl 1500 - Gudstjeneste AVLYST P.G.A. CORONAPANDEMIEN


Oppdatert 20.03.2021 Htg