LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2023


Annenhver mandag i partallsuker arrangeres strikkekveld i Lund grendehus kl 1900 - 2100.Søndag 31. mars 2024, 1. påskedag

Lund kirke, kl 1500, Påskegudstjeneste


Lørdag 6. april 2024

Lund grendehus, kl 1500, Basar


Mandag 8. april 2024

Lundstua, kl 1900, Årsmøte i Lund grendelag, enkel servering, nærmere info kommer


Lørdag 27. april 2024

Lund grendehus, Pubquiz, nærmere info kommer


Fredag 17. mai 2024

Lund grendehus, 17. mai-feiring, nærmere info kommer


Lørdag 6. juli 2024

Lund-dan, Lund idrettsanlegg/Lund grendehus, nærmere info kommer


Oppdatert 26.03.2024 Htg