LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HVA SKJER - ARRANGEMENTSOVERSIKT 2023


Lørdag 7. oktober 2023

Lund grendehus, kl 1500, Basar i regi av Lund sanitetsforening


Mandag 9. oktober 2023

Lund grendehus, kl 1900, Strikkekafé


Søndag 22. oktober 2023

Lund krike, kl 1500, Gudstjeneste med høsttakefest


Mandag 23. oktober 2023

Lund grendehus, kl 1900, Strikkekafé


Mandag 6. november 2023

Lund grendehus, kl 1900, Strikkekafé


Lørdag 11. november 2023

Lund grendehus, kl 1200-1500, Lund sanitetsforening arrangerer juleverksted


Mandag 20. november 2023

Lund grendehus, kl 1900, Strikkekafé


Mandag 4. desember 2023

Lund grendehus, kl 1900, Strikkekafé


Mandag 18. desember 2023

Lund grendehus, kl 1900, Strikkekafé


Søndag 24. desember 2023 - Julaften

Lund kirke, kl 1030, Julegudstjeneste


Oppdatert 05.10.2023 Htg