LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LUND-DA’N

LUND-DA’N 2023

Previous

Label 1

Next

Bildene i dette galleriet er tatt av Marit Elisabeth (Storø) Haugen i 2018. TRYKK PÅ PILENE FOR Å SE FLERE!


Lund-da’n generelt

Det kan velges mellom tre distanser, 5, 10 og 20 km, hvor sistnevnte går rundt Fjærangen. Nedenfor ser du kart som viser løypene som blir brukt under LUND-DA’N. 5-kilometeren blir også brukt som romulsmarsj. I 10-kilometeren inngår Fornminnestien i Smineset. Fornminnestien er ca. 1,8 km lang og har informasjonsskilt underveis på tre språk; norsk, engelsk og tysk. Skiltene tas inn om høsten og settes ut igjen på vårparten.Turmarsjen Fjærangen rundt ble arrangert første gang første helga i juli 1983. Første marsjen var med overnatting og man gikk motsatt veg av hva man gjør i dag. I lagets oversikt over arrangerte marsjer, er denne første marsjen ikke regnet med. Man har heller ikke lyktes i å finne noen liste over hvem som deltok. Ut fra undersøkelser i idrettslagets papirer og Namdal Arbeiderblad for aktuell periode, ser det ut som om marsjen ikke ble arrangert i 1884. I samme avis sin omtale av marsjen i 1886, går det fram at marsjen arrangeres for 2. gang, dvs. at den har blitt arrangert i 1985 og 1986. I 1992 ble Lund IL medlem av Norges folkesportforbund og turmarsjen fikk såkalt IVV-stempling fra 1993. I 2009 skiftet forbundet navn til Norges Turmarsjforbund.

Norges Turmarsjforbunds aktiviteter er bygd opp rundt Internationaler Volksport Verband (IVV) sitt premieringssystem. Hele opplegget er unikt ved at premieringssystemet er likt verden over, enten du er i Japan, USA eller Norge. Premieringssystemet består av stempler som er likt utformet verden over, med unntak av den nasjonale bokstav som viser hvilket land du har deltatt i. Det er to stemplingssystemer, et for antall gjennomførte deltakelser, og et for antall tilbakelagte kilometer. Underveis oppnår man utmerkelser i form av nåler og spesielle stoffmerker.

At vår lokale og tradisjonelle turmarsj Fjærangen rundt er en del av dette opplegget, gjør at marsjen kommer med i terminlista for hele landet og har fått høyere status. Fjærangen rundt har også et eget premieringsopplegg, bl.a. en egen plakett. Det kan velges mellom tre distanser, 5, 10 og 20 km, hvor sistnevnte går rundt Fjærangen. 10-kilometeren er forøvrig en del av fornminnestien i Smineset.

I perioden 1985 – 2010 har totalt 515 personer gått turmarsjen Fjærangen rundt. F.eks. i 1992 gikk 65 personer, i 1993 110 personer og i 2010 58 personer.
Oppdatert 23.05.2023 Htg