LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Dette er en oversikt over lag og foreninger i Lund krets, både eksisterende og nedlagte.


Lund grendelagLund idrettslagLund grendehusLund småbåtforeningSmines Båtforening SAHarranes småbåthavnLund sanitetsforeningLund Fellesvannverk SASmines Vannverk SALiabogens vennerLund Hornmusikklag, ligger i dvaleLund Grendelag A/L, nedlagtLund Lyslag, nedlagtLund Husmorlag, nedlagtPikeforeningen Veslemøy, nedlagtLuSa 4H (Lund og Salsnes 4H), nedlagtLund og Salsnes pensjonistlag, nedlagtLund Skytterlag, nedlagtLund avholdslag (fråhaldslag), nedlagtLund socialistlag (arbeiderlag), nedlagtLund ungdomslag, nedlagtLund fritidsklubb, nedlagtLund barnepark, nedlagtLund Utmarkslag, nedlagtDobbelkvartetten, nedlagtLund fiskarlag, nedlagtUngdommenes nyårsbordOppdatert 13.04.2023 Htg