LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Dette er en oversikt over lag og foreninger i Lund krets, både eksisterende og nedlagte.

Lund grendelag


Lund idrettslag


Lund grendehus


Lund småbåtforening


Smines Båtforening SA


Harranes småbåthavn


Lund sanitetsforening


Lund Fellesvannverk SA


Smines Vannverk SA


Liabogens venner


Lund Hornmusikklag, ligger i dvale


Lund Grendelag A/L, nedlagt


Lund Lyslag, nedlagt


Lund Husmorlag, nedlagt


Pikeforeningen Veslemøy, nedlagt


LuSa 4H (Lund og Salsnes 4H), nedlagt


Lund og Salsnes pensjonistlag, nedlagt


Lund Skytterlag, nedlagt


Lund avholdslag (fråhaldslag), nedlagt


Lund socialistlag (arbeiderlag), nedlagt


Lund ungdomslag, nedlagt


Lund fritidsklubb, nedlagt


Lund barnepark, nedlagt


LUND BARNEPARK

Lund Utmarkslag, nedlagt


Dobbelkvartetten, nedlagt


Lund fiskarlag, nedlagt


Ungdommenes nyårsbord


Oppdatert 13.04.2023 Htg