LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 14 - LUND IL 2011

Bilder fra idrettslagets aktiviteter i 2011

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Dekket langbord. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Utstilling. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Jubileumskake. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Innbudte gjester til bords. fra v.: Steinar Guntvedt Jakobsen, ukjent, Reidunn Smines, Bjørnar Smines, Trond Hestvik, Audun Fosseng (delvis gjemt) og Odd Bratland. Til h.: Torstein Smines. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Ved det fremste bordet fra v.: Trond Hestvik, Audun Fosseng, Odd Bratland, Svein Aarvik og Arild Rørmark. Ved det bakre bordet skimtes bl.a. Ivar Storø. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Kakebordet. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. fra v.: Martin Jakobsen og Oddvar Lund, bak Torstein Smines. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Lund hornmusikklag spiller for oss. Fra v.: Øivind Guntvedt, Steinar Jakobsen (trommer), Erna Lund, Torbjørn Jakobsen, Audur Thorisdottir (fløyte), Reidunn Smines, Silje Guntvedt Jakobsen, Håvard Jakobsen og Helene Jakobsen. Foto: Oddvar Lund.

Fra 75-årsjubileet 7. mai 2011. Tre veteraner, fra v. Magne Bøgseth, Sigurd Mikalsen og Kåre Aarmo. Foto: Oddvar Lund.

Fra LUND-DA’N 2011. Deler av Inger Johansens maleriutstilling. Foto: Oddvar Lund.

Fra LUND-DA’N 2011. Deler av Steinar Johansens fotoutstilling. Svein Storø holder rede på marsjdeltakerne. Foto: Oddvar Lund.

Fra LUND-DA’N 2011. Fotballkamp mellom Salsnes og Lund. Foto: Oddvar Lund.

Fra LUND-DA’N 2011. Foto: Oddvar Lund.

Fra LUND-DA’N 2011. Gunnar Guntvedt hadde ansvaret for grillmaten. Foto: Oddvar Lund.

Fra LUND-DA’N 2011. Arne Øie, Per Oddvar Anderson og Gry Øie Anderson deltar på turmarsjen. Foto: Oddvar Lund.

Idrettslagets nye gressklipper. Foto: Oddvar Lund.

Tur til Hallarholet 19. november 2011. Siw og Inga Storø ved bålet. Foto: Svein Storø.

Tur til Hallarholet 19. november 2011. Johan Teodor Smines ved inngangen til hula. Foto: Svein Storø