LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GAMLE BILDER 1921 - 1930

Storøya 1924

Fra v.: Tormod Storø, Hartvik Storø, Karen Storø m/Amund Hallås, Hildur Hallås (f. Moen), Elen Lund (f. Storø), Albert Moen, Aslaug Storø (f. Grøtting) m/Inger Storø og Eivind Storø. Utlånt av Jon Smines.Hestøya 1924Kaffeselskap på Hestøya i 1924. Foran: Inger Storø, ellers fra v.: Anne Storø (f. Skrøyvstad), Bergitte Storø (f. Lund), Lornts Storø, Tormod Storø (m/brett og kaffekopper), BergitteSmines (f. Storø), Johan (Jan) Hestø, Eivind Storø, Karen Storø (m/kaffekanne), Aslaug Storø (f. Grøtting) og Hartvik Storø (m/kaffekjeler). Utlånt av Jon Smines. 
Sminesvika («Gammelvijta») 1924, i anl. Julie Storøys begravelse (hun døde 4. september 1924, 12 år gml.)1. rekke: Jorid Smines og Valborg Breivik.

2. rekke: Teodor Smines, Synnøve Saksen, Alfhild Smines, usikker (kan være Peder Storøy el. HåkonSmines) og usikker (kan være Kristian Almås).

3. rekke: Hartvig Storø, Karen Storø, usikker (mann), Johan Smines (delvis skjult), Laura Smines, Liva Saksen, usikker (kvinne), Johannes Smines, usikker (bak Johannes, kan være Kåre Saksen), Asbjørn Saksen, Kalf Otterbekk (foran Asbjørn), usikker (kan være Lulle Almås), Ane Storøy (mor til Julie), Bergitta Smines (bakerst), usikker (gutt), usikker (mann, bakerst), Petter T. Lund, usikker (delvis skjklt, bakerst, mellom Petter og Lornts), Lornts Storøy (far til Julie, med frakk over armen), usikker (delvis skjult bak og t.h. for Lornts) usikker (mann, bakerst, mellom Lornts og Arne), Arne Storø, usikker (mann m/bart, sannsynligvis fra Skrøyvstad), Håkon Storøy og usikker (fra Skrøyvstad, poståpner Vassbotna, Høylandet). Utlånt av Anne Kvernvik og Harald Oddvik.
Sanitetsutflukt til Lundasetran 19241. rekke fra v.: Sittende Ragna Guntvedt m/Anna Guntvedt, Ellen Haranes m/Jorid Smines, Hanna Lund (Rønningen), Brynhild Lund og Fridhild Haranes. 2. rekke fra v.: Sittende Nora Lund m/Helge Lund, Nanna Guntvedt, Jorun Grøtting m/Brynjar Grøtting, Grete Johnsen, Teodora Smines og Olga Halsen m/Jon Smines. 

3. rekke fra v.: Stående Brynjulf Oddvik, Teodor Smines, Bergitte Smines, Gotfred Johnsen (gutt), Anna Lund, Birger Lund og Heimlaug Lund. Bildet er utlånt av Jon Smines.
Deler av Guntvedtfamilien, ca. 1925

1. rekke fra v.: Harald Alfred Guntvedt, Ragnar Guntvedt, Helge Lund (i fanget), Henrikke Guntvedt (g. Oddvik), Åse Guntvedt (g. Ekli, i fanget), Anna Guntvedt (g. Normann, i fanget), Alette Guntvedt (f. Kvernvik) og Åse Lund (g. Storøy).

2. rekke fra v.: Anna Lund (f. Guntvedt), Astrid Guntvedt (f. Sandstad), Agnes Guntvedt (f. Husvik), Asbjørg Lund (g. Lund), Torbjørn Guntvedt (på armen til Håkon), Håkon Guntvedt, Audun Guntvedt og Nanna Guntvedt (f. Oddvik). Utlånt av Helene Jakobsen.
Sanitetsutflukt til Oterbekken ca. 1930Fordi det er 61 personer på bildet har vi laget en kopi hvor hvert individ er nummerert for å kunne se hvem som er hvem:
1) Ragnvald Otterbekk, 2) Arnljot Otterbekk, 3) Gotfred Johnsen, 4) Brynjar Grøtting, 5) Grete Johnsen, 6) Jon Smines, 7) Skjaldvor Otterbekk, 8) Dordi Bråtteng, 9) Åse Lund, 10) Jorid Smines, 11) Eldbjørg Halsen, 12) Bergljot Halsen, 13) Else Båtsvik, 14) Solveig Bigen, 15) Ågot Vassli, 16) Teodora Smines, 17) Nora Lund, 18) Anne Aunet, 19) Ludvig Dyrvik, 20) Peder Storøy, 21) Brynhild Lund, 22) Asbjørn Johansen, 23) Halldis Johansen, 24) Ellen Haranes, 25) Fridhild Haranes, 26) Kristine Otterbekk, 27) Johannes Otterbekk, 28) Inge Grøtting, 29) Ida Bogen, 30) Gudny Hjelmsøy (usikker), 31) Marianne Lund, 32) Hilmar Lund, 33) Hanna Lund, 34) Asbjørg Lund, 35) Alfhild Smines, 36) Torbjørn Lund, 37) Øystein Otterbekk, 38) Arne Hjelmsøy, 39) Einride Otterbekk, 40) Hermod Otterbekk, 41) Olaf Bogen, 42) Harald Hjelmsøy (usikker), 43) Kalf Otterbekk, 44) Øystein Bogen (usikker), 45) Håkon Bogen (usikker), 46) Johan K. Lund, 47) Guttorm Otterbekk, 48) Alfrida Otterbekk, 49 Olga Halsen, 50) Heimlaug Lund, 51) Synnøve Saksen, 52) Kristine Grøtting, 53) Marta Lund, 54) Trygve Lund, 55) Johannes Bogen, 56) Sigurd Dyrvik, 57) Karl Otterbekk, 58) Marianne Otterbekk, 59) Johan A. Lund, 60) Anna Larsen og 61) Anna Aunet. Bildet er utlånt av Jon Smines.Oppdatert 01.07.2020 Htg