LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GAMLE BILDER 1941 - 1950

Skitur ca. 1941
Fra en skitur ca. 1941. Fra v.: Håkon Alfred Guntvedt, Hilmar Lund, Helge Lund, Brynjar Grøtting og Godtfred Johnsen. Legg merke til at tre av skiløperne røyker pipe! Utlånt av Harald Grøtting.
Fødselsdag på Båtstøa 26. juni 1946

Asbjørg (Vesla) Lund ble 4 år 26. juni 1946. Bildet er tatt i barneselskapet på Båtstøa. Utlånt av Harald Grøtting.

Fra v.: Asbjørg (Vesla) Lund (g. Finanger), Inga Grøtting (g. Storø), Kåre Guntvedt, Turid Halsen, Randi Lund (g. Storø), Nanna Oddvik (g. Kalvik), Øivind Guntvedt og Ella Dyrvik (g. Fosseng).
Sminesbruket, ca. 1947


På Sminesbruket ca. 1947. Oskar Flosand (t.v.) leikesloss med Jøran Lund (t.h.). Bildet er utlånt av Aud Flosand.
Kraftlinjebygging på Lund, ca. 1947 (fem bilder)Ansvarlig for kraftlinjeutbyggingen på Lund, Eilif Buvarp og datteren Kristin på Hestøya, ca. 1947. Vi ser bl.a. Mannholmen, Måsøya, Storøya og Aunklumpen i bakgrunnen. Foto: Sannsynligvis Arnold Olsen, utånt av Freddy Ragnar Bøe, Skaga (Arnold Olsen er hans gammelonkel).
Audun Guntvedt og Eilif Buvarp ved skytterbanen på Lund, ca. 1947. Vi ser grendehuset til høyre i bildet. Foto: Sannsynligvis Arnold Olsen, utlånt av Freddy Ragnar Bøe, Skaga.

Fra v.: Eilif Buvarp, Brynjulf Oddvik, ukjent, Arnold Olsen og Einar Båtsvik, sannsynligvis fra Lian (Lundeli). Utlånt av Freddy Ragnar Bøe, Skaga.Fra v.: Brynjulf Oddvik, Arnold Olsen, Einar Båtsvik, Ole Haranes og ukjent. Sannsynligvis fra Lian (Lundeli). Utlånt av Freddy Ragnar Bøe, Skaga.
Fra v.: Eilif Buvarp, Arnold Olsen, Einar Båtsvik, Ole Haranes og ukjent. Sannsynligvis fra Lian (Lundeli). Utlånt av Freddy Ragnar Bøe, Skaga. 
Lundasjøen 1949, i anl. sykurs Lund husmorlag, v/Marie Nordsjø, fikk støtte fra Husmorforbundet til sykurs våren 1949. Kurset ble holdt på Rønningen. Her er lærer og deltakere fotografert ved Lundasjøen. Bildet er utlånt av Harald Grøtting.


Foran fra v.: Gerd Guntvedt, Hildur Flosand, Jorid Grøtting, Martha G. Lund og Fridhild Eiden.

Bak fra v.: Åse Lund (senere gift Storøy), Jenny Guntvedt, Halldis Johansen, Anna Normann, Fridhild Eiden (senere gift Rørmark), Alfhild Lund og lærerinne Solveig Lund fra Formofoss.

Bak damene ser vi fra v.: Arthur Lunds båt Mk Allgar, i færingen sitter sannsynligvis Johan Grøtting og t. h.ser vi kaia til Torgeir B. Lund, bak kaia ligger det en båt som sannsynligvis er hylakroken til Oskar Flosand.
Bryllupet til Julie Storøy og Per Hestø 1950Fra bryllupet til Julie (Julla) Storøy og Per Hestø i Sminesvika 1950. Sittende barn fra v.: Peter (Pelle) Smines, Edvin Leirvik, Bjørnar Breivik, Eli Storøy, bak henne: Anne Lene Storøy, Gunhild Storøy, bak henne: Liv Storøy, Unni Breivik og Asbjørg Storøy. Sittende voksne fra v.: Randi Smines, Signy Storøy med Sven Storøy på fanget, Julla Storøy (brud), Per Hestø (brudgom), Petter Hestø, Borghild Hestø, Hildur Flosand, Åse Lund, Ingebjørg Grøtting og Borgny Seterøy. Stående voksne nest bakerst fra v.: Anton Seterøy, Toberg Hestø, Oskar Flosand, Jon Smines, Håkon Smines, Olaf Storø, Emma Storø, Teodora Smines, Oline Skreddernes (matmor, bestyrerinne ved Fiskarheimen i Sør-Gjæslingan), Gudrun Selnes, Bergitte Hestø og Torleif Seterøy med Jarl Seterøy på armen. Stående voksne bakerst fra v.: Leif Storøy, Ivar Storø, Johan Selnes, Bjørnar Smines på armen til Johannes Smines, Peder Storøy, Anne Storøy, Klara Smines og Nelly Smines. Foto utlånt av Jon Smines.Oppdatert 09.01.2023 Htg