LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GAMLE BILDER 1961 - 1970

Søndagstur på Faksen - tidlig på 1960-talletFra v.: Jon Smines, Asbjørn Kristiansen, Jorid Grøtting m/Harald Grøtting på fanget, Mary Kristiansen og Olga Halsen. Solhus til h. i bakgrunnen. Bildet er utlånt av Jon Smines.
Pikeforeningen Veslemøys 30-årsjubileum 1963Bildet er tatt ifbm pikeforeningen Veslemøys 30-årsjubileum 1963. Foreninga var tilknyttet Den ytre sjømannsmisjonen. Utlånt av Harald Grøtting.

Sittende fra v.: Helene Guntvedt (g. Jakobsen), Nancy Lund (g. Opgård), Edith Grøtting (f. Bordevik) og Nanna Oddvik (g. Kalvik). Stående fra v.: Henrikke Oddvik (f. Guntvedt), Nelly Smines (f. Guldvik), Alfhild Lund (f. Smines), Gerd Guntvedt (f. Sagmo), Klara Smines (f. Halsen), Jenny Guntvedt (f. Lund), Hildur Flosand (f. Vaagan), Kristine Båtsvik, Gunvor Lund (g. Strøm), Ingebjørg Lund (f. Grøtting) og Jorid Grøtting (f. Smines).
Smineset i slutten på 1960-tallet

Bildet er tatt av Edvind Leirvik i slutten på 1960-tallet. Vi kan si det fordi vegen ikke er ferdig og fergeleiet i Smineset ble tatt i bruk våren 1969.Oppdatert 01.07.2020 Htg