LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte i arbeidsgruppen 07.04.2020

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe

07.04.20 kl. 09.00 - 10.00

Teams

Baard, Bjørnar, Siw, Elin (referent).

Forklaring til teksten nedenfor:

A. Hva

B. Referat

C. Ansvar

A. Møte med hyttefolket

B. Utsettes på ubestemt tid. Dette møtet må gjennomføres som et fysisk møte på Lundstua. Så fort myndighetene tillater det, så ser vi på aktuell dato.

C. Elin

A. Søknad næringsfond

B. Vi tar et Teams møte rett over påske hvor vi går gjennom muligheter for tilskudd gjennom tilskuddsportalen, samt de kriterier som stilles for søknad næringsfond i Namsos kommune. Kjell Ivar Tranås koples på over påske.

C. Elin, Baard

A. Overordnet prosjekt

B. Kine Kvalstad er tilsatt i 50 % som prosjektleder og skal lede det overordnede prosjektet «Innbygger som sambygger». Elin presser på for politisk orientering og rapporterer ellers på «vår» aktivitet til Kine.

C. Elin

A. Neste møte

B. 17. april; tilskuddsportal og prosedyrer for søknad næringsfond Namsos

C. Elin, Baard


Namsos 07.04.20

Elin Skage Knappe

Oppdatert 01.07.2020 Htg