LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat fra møte i arbeidsgruppen 20.04.2020

Møtereferat, Mulighetsteam Lund, arbeidsgruppe

20.4.20 12.00-13.10

Teams

Baard, Bjørnar, Siw, Silje, Harald, Elin (referent).


Forklaring til teksten nedenfor:

A. Hva

B. Referat

C. Ansvar


A. Møte med hyttefolket

B. Vi utsetter dette. Hvis nåværende situasjon/regler blir langvarig, ser vi på muligheten for alternativt opplegg med hyttefolket. Vi prøver å få til «noe» før sommerferien

C. Elin, Bjørnar, Baard


A. Søknad næringsfond

B. Bjørnar får ansvar å starte arbeidet med en skriftlig søknad på næringsfondet. Vi holder oss til å søke på vegne av arbeidsgruppen og det overordnede prosjektet, og heller dele opp i etapper. Hva ønsker vi å prioritere nå i 2020, og hva gjør vi de kommende år.

Bjørnar sender utkast til søknad til arbeidsgruppen på høring.

Elin følger opp ifht Kjell Ivar og retningslinjer for næringsfondet

C. Bjørnar


A. Overordnet prosjekt

B. Deles opp i etapper. Elin videreutvikler tabellen med tiltak, og neste møte blir vi enige om prioriteringer, samt hvilke tilskudds-ordninger vi ser for oss for de ulike delprosjektene. 

Elin sjekker ut i forhold til politisk orientering.

C. Elin


A. Neste møte

B. 4. mai kl. 09-11

C. TeamsNamsos 20.4.20

Elin Skage Knappe


Oppdatert 01.07.2020 Htg