LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Kort referat fra møtet 19.10.2020

Tilstede: Elin, Bjørnar, Hege, Silje, Siw, Harald og Baard.

Møtested: Teams

Runde med en kort oppdatering.

Elin:

Beklager at referatet ikke har kommet kjapt.

Vi avtaler et kort møte på Lund fredag 23.10 for å gjøre et lite intervju med Kine Kvalstad rundt arbeidet med teamet, og

ta litt bilder.

Baard:

Beklager først at tabellen ikke har blitt oppdatert fort og sendt ut. Ordner opp i det, oppdaterer og sender ut sammen

med referatet.

Legger også ved logo som skal brukes ifbm stedsutviklingsprosjektet vårt på Lund/Smines.

Harald:

Har en dialog med Arkeoplan i Molde angående tilbud på sl´kilt som skal opp sammen med skiltet på firnminnestien i

Smineset.

Ellers er brosjyren under utarbeiding. Tar litt tid.

Silje:

Jobbes på skolen, og arbeidet med dreneringen er gjort, og det meste innvendig er revet. Det er fremgang.

Spredenett for bredbånd - hva skjer i forhold til det? Kan vi pushe litt mer der?

Siw:

Jobbet med spillemiddelsøknader.

Spillemiddelsøknad på turstier, skilting med stedsnavn og tavler.

Planlegger også tavler på seks forskjellige plasser med kart som viser turene i området, og med forslag til turer.

Deler av turstiene kan være godt tilgjengelig, om ikke helt universelt utformet, men så godt at man komme frem med

rullestol/barnevogn.

Økonomisk kommer vi godt i mål, forutsatt at vi får spillemidler.

Mulighet for å søke midler fra Gjensidigestiftelsen

Kan være med på søknad som fylkeskommunen sender inn. Har sendt inn søknad om interesse for å være med i

denne runden.

Lagt inn mulighet for å sette opp en paviljong ved småbåthavna på Smines. Tenker å få hjelp fra arkitekt for å utforme

denne i et mer moderne design, gjerne en litt åpen løsning samtidig med skjerming for vær og vind. Mulighet for å

samle litt folk.

Servicebygget ved båthavnen i Smines

Det har vært jobbet aktivt med arkitekt, og det et forslag som ligger klar, jfr bilder vist på møtet. Dette har påført

en del kostander for Bjørnar privat, men det er viktig å ha fagfolk med slik at det rett på alle måter.

Håpet er at man skal få det til slik det er tenkt, men må kanskje være forberedt på å måtte redusere litt iht kostnader.

Det handler i stor grad om å legge til rette for all-aktivitet i området.

Frist i utgangspunkt 1. oktober. Får jobbe litt videre, det er viktig å få kome inn i køen, men det jobbes videre for at

dette skal bli greit.

Generelt

Jobbe videre med kart, og få disse digitalisert og lagt inn i kommunens kart. Kan bruke kartkompetanse som finns i

Namsos kommune.

Mye spennende som skjer videre her, og i fortsettelsen er det jo mulig å lage pakker som kan brukes/tilbys rundt i

områdene; teambuilding, få mat levert, overnatting i nærområdet.

Ifht spillemidler er det viktig å komme inn i køen, ikke sikkert vi får med en gang. Vi må kanskje forvente at vi må vente

en stund på midler. Er vi inne i systemet, kan vi fornye søknaden videre.

Faste bygg, hva gjør vi iht arealplan/reguleringsplan. Burde det vært tatt tak i sammen medde som jobber med areal-

planer og byggesaker. Hvordan tar vi tak i denne biten? Vi har en avtale med grunneier som gjør at vi kan gjøre disse

utvidelsene.

Vi pusher litt mer iht spredenett. Det er Kjell Ivar Tranås som er rett mann å ta kontakt med.

Neste møte: 9. november kl 0830-1100 på Lund. Elin sender innkallingOppdatert 22.10.2020 Htg