LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat mulighetsteam

Fjernmøte via Teams torsdag 3. desember 2020

Kort runde “på skjermen”!

Elin

Informere litt om hva som skjer i forholds til dette prosjektet. Vi skal sende en søknad om å bli tatt opp og få være med i et prosjekt for stedsutvikling av små og mellomstore tettsteder; Gnist.

Bjørnar

Har vært litt rolig nå, men det som er bestilt fra og levert i forhold til havnen er betalt. Ønsker å se på muligheten for å få ut hele eller deler av tilskuddet fra næringsfondet. Bjørnar tar kontakt med Kjell Ivar Tranås for å diskutere dette.

Eller ligger flytebrygger på vent for å bli lagt på plass grunet travle tider hos oppdrettsselskap som skal bistå.

Det kan jobbes gjennom vinteren med å gjøre klart kjettinger, spleise tauverk osv.

I forhold til servicebygg jobbes det videre med dette, man må ha på plass mer i forhold til finansiering.

Det jobbes med å få gjort om et industriområde som tidligere Nærøy kommune har stått som fester. Bjørnar har tatt kontakt kommunalsjef for Samfunnsutvikling og beredskap.

Siw

Har jobbet intenst med søknad om spillemidler til turstier, paviljong og servicebygg. Søknader er levert for turstier og paviljong, men det må jobbes litt videre med srvicebygget, både når det gjelder finansiering og driftsplan.. Det må avklares hvem som skal ha ansvar for drift av dette, og der gjenstår det å bli enig om det.

Ellers er det mulig å søke om fylkeskommunale midler til paviljong. Søknadsfrist er i februar.

Det er kommet inn 26 unike svar fra spørreundersøkelsen. Skal vi gjøre et støt for å få inn flere svar.

Ikke så mye arbeid å sende ut e-post. Dette kan gjøres over nyttår til de som ikke har svart på spørsmålene.

Harald

Har fått bestilt bilder og fått to fra Kjartan Trana.

Har også vært i kontakt med kartverket.

Skal gi innspill til kulturminneplan som Gudrun Flatebø jobber med nå.

Oppdaterer hjemmesiden, lundinger.no

Baard

Baard er kontaktperson i forhold til innbyggerpunktet på Lundstua.

Det er satt opp kulturminneutstilling, som er delt på facebooksiden “Lund i Namsos”. Baard tar ansvar for å legge dette ut på kommunens facbookside.

Harald deler på Lundinger.no.

Det er skrevet en rapport av Elin og Kine, og delvis Baard, som vi deler med resten av teamet. Denne er kun til internt bruk, så vi deler ikke denne videre.

Likeså deler vi videoen som ble laget fra siste møtet med Kine tidligere i november. Elin sjekker med Kine om den kan deles på facebook og hjemmesider.

Silje

Rolig på innbyggerpunkt, lite spørsmål fra innbyggere.

Det er ferdig regulert et hyttefelt i Saltkjelvika.

Det bygges en garasje ved skolen, og det går fremover.

Hege

Samarbeider med Gudrun i forhold til å kunne bruke kulturminner opp mot folkehelse. Ser på et prosjekt som heter Stolpejakten. Det gjøres en del sonderinger blant lag og foreninger om det er interesse for å få stolper over hele kommunen. Hege og Gudrun jobber videre med dette.

Kort gjennomgang av tabellen med tiltak. Den legges ved referatet og alle ser over for å legge inn oppdatert informasjon. Fristen blir 11. Desember.


Oppdatert 22.01.2021 Htg