LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.

Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:

Referat mulighetsteam 05.03.2021

Fjernmøte via Teams


Tilstede: Elin Hovik Skage, Siw Storø, Bjørnar Smines, Silje Jakobsen, Harald Grøtting, Baard S. Kristiansen, Hege Bekken

Kort info:

Elin

Vi skulle gjerne ha hatt et fysisk møte, og vi er under 10 stk, og har dermed mulighet til det. Det skjer en del hos oss. Vi har laget en veileder som skal brukes til arbeidet i mulighetsteam. Greit at vi kunne treffes for å se på denne og ta en runde på språk og innhold osv.

Fastsetter dato mot slutten av møtet.

Følger opp og sjekker status i forhold til leirskole på Salsnes.

Silje

Ikke så mye nytt. Mangler svar på byggesøknaden, og har prøvd å pushe på. Vi følger opp ved å etterspørre svar på denne. Amdal) (Det bygges, men det er ting som ikke blir gjort fordi det må godkjennes først, før vi går videre.

Det blir kursing for samarbeidspartnere i innbyggerpunktene onsdag 10. mars, i kommunestyresalen.

Bjørnar

Har avtale med Salmonor om å få på plass bryggene ganske fort. Anker og festemateriale kommer også.

I forhold til parkering, mangler det 180.000,- for å få på plass søknaden. Har vært i dialog med Namsos kommune, og er oppfordret til å søke kommunens næringsfond. Blir den innvilget, blir prosjektet fullfinansiert.

Siw

Traseer for rydding: Siw og Arnt planlegger og kartfester traseer det er aktuelt å rydde. Prioritering av rekkefølge gjøres. Kart sendes til Elin som følger opp i forhold til kontakt med kommune og evt. Fylkeskommune/vegvesen.

Spørreundersøkelsen: vi går gjennom den på arbeidsmøtet i april. Det purres på de som ikke har svart før møtet.

Årsmøtet i idrettslaget – snakket om stolpejakten, og det var stor entusiasme rundt det. Vi legger inn to fellesturer turer i stolpejakten. Viktig for å få folk fra i hele kommune ut i kommunen.

Lund: tur inn i Fjærangen til bygdeborgen, kavvelveien.

Hege

Stolpejakten: Portalen/administratorsiden er åpnet og vi har nå muligheten til å legge inn de turene som skal være med. Markedsføres også på stolpejakten.no og namsos.friskus.com.

Viktig med litt «blest» rundt dette, fint med felles tur slik at interessen kanskje blir litt større rundt dette.

Gudrun og Hege tar en runde med NA for å få litt pr der, litt nærmere sommeren.

Ønskelig man bruker Friskus som portal for å dele arrangement.

Viktig at denne brukes mer enn bare til fritidskortet. En fin måte å få ut informasjon til lag og foreninger og innbyggere ellers.

Her er link til Gjensidigestiftelsen for søknad om midler til f.eks sommserjobb for ungdom. Kanskje kan det være til hjelp for merking av stier og lignende

https://www.gjensidigestiftelsen.no/kan-du-soke-stotte/


Harald

Fysisk møte: veldig velkomment. Hvis mulig tar vi gjerne en befaring på skolen for å se hvor langt man har kommet der.

Har litt utfordring med minne i forhold til hjemmesiden. Men håper det ordner seg etter hvert.

Har sjekket litt i forhold til SSB på folketall, og befolkningsnedgangen har gått ned med ca 20 % på ett år:

01.01.2020: Lund 52 personerSalsnes 97 personer

01.01.2021: Lund 43 personerSalsnes 90 personer

Idrettslaget har blitt kontaktet av Ove Sæternes i forhold til 7 utvalgte turer som skal være med i et vandrerprosjekt. Har meldt inn fornminnestien som et alternativ, og har lagt ved informasjon om denne.

Skiltet som skal opp ved parkeringsplassen blir satt opp når været gjør det mulig.

Veirydding: lurt å ha en oversikt over hvor det ønskes å rydde før vi har møte med vegeier.

Baard

Lite å melde. Har hatt møter med Heidi Johnsen og Frank Rørmark, og de er i gang med planlegging av hyttefelt og arbeidet med det. De har vært i kontakt med saksbehandler i kommunen, og jobber videre med prosjektet.

Markedsføring av ting som skjer. Vi bør etter hvert få NA ut til Lund en tur for å vise hva som skjer. Vi utarbeider en omforent pressemelding på neste møte.

Ellers bør vi kanskje lage en markedsføringsplan/kommunikasjonsplan for prosjektet. Tar opp dette på neste møte.

Neste møte:

Fysisk møte på Lund fredag 16. april, 09.00 – 12.00

Tema:

Gjennomgang av tabell

Strategi for markedsføring

Gjennomgang av spørreundersøkelsen

Dugnad vår/sommer 2021; hvem, hvordan, når

Vegmyndighetenes rolle i rydding langs traseer og veger

Utarbeidelse av pressemelding til NA



Oppdatert 09.04.2021 Htg