LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØLSTEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Tilbake til hovedsiden for stedsutviklingsprosjektet:


Referat mulighetsteam 05.05.2021

Fjernmøte via TeamsReferat fra møte, arbeidsgruppen, 5. mai 2021


Til stede: Siw Storø, Bjørnar Smines, Silje Jakobsen, Baard S. Kristiansen, Elin Hovik Skage.

Siw: 

Rydding av skog og kratt:

Starter i dag, og rydder fra Fjærangen og mot Lund. Det blir satt opp skilt fra Veidrift i løpet av dagen. Tar ansvar for å følge med på trafikken og passer på sikkerheten.


Spørreundersøkelsen:

Har sendt ut oppsummering av undersøkelsen, og sender den til oss andre i gruppen. 


Elin: 


Bjørnar: 

Plan for etablering av servicebygg, parkeringsplass. 

Kan hende at man må ha en planregulering, og dette må kanskje sjekkes hva som er nødvendig i forhold til dette. Det vil nok komme frem på en befaring, slik at man får avklart hva som må gjøres formelt. 

Planlegge et fysisk møte om ikke så lenge, og så kombinere med en befaring på stedet.

Bjørnar inviterer Kjell Erik Sandbakken, og kanskje Ingvild Sund Trana.


Silje: 

Bygges på skolen, litt endringer i tegning.


Baard: 

Tar kontakt med Heidi Johnsen, og inviterer til møtet 4. juni.


Veileder mulighetsteam

Siste versjon

Planlegging av pressemelding/pressebrief

Invitere til pressemelding/invitere til møtet i juni. Sende med oppdatert tabell, vise frem de prosjektene som er kommet lengst; 

-    Skolestua

-    Båthavna Smines inkludert sevicebygg/parkeringsplass

-    Turskiltprosjektet

-    Veileder?

Sender ut tabell og oppdaterer med det vi har.  

Neste møte blir et fysisk møte, og vi inviterer prosjektleder for arealplanen.  

Dato: fredag 4. juni, kl. 09.00 – 12.00, oppmøte Smines.

Arbeidsmøte fredag 28. mai kl. 10.00


Ref. Baard S. Kristiansen

Oppdatert 29.05.2021 Htg