Gnr. 354 (17, 54), bnr. 10 - Ørnvika


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal: 

505 da


Gårdens folk:

Valentin Zakkariassen flyttet til Ørnvika ca. 1797. Etter hans død i 1813 fortsatte sønnen Zakkarias Valentinsen å bo i Ørnvika.  


Zakkarias Valentinsen

f. 1790, Kolvereid, d. 11.02.1861, Andersvika

g. 10.02.1820 m. Martha Davidsdtr., f. 1795, d. 12.07.1861, Kolvereid


Zakkarias' foreldre: Valentin Ingebrigtsen, f. 1748, d. 1813 (jordf. 09.05.1813) og h. Ane Arntsdtr., f. 1752, d. 1812 (jordf. 02.08.1812)


Marthas foreldre: David Jacobsen Lund, f. 1766, Lundaunet, d. xx.xx.xxxx og piken Dåreth Pedersdtr., f. xx.xx.xxxx, d. xx.xx.xxxx


Barn:

 1.    Dorthea Marie, f. 10.04.1820, g. m. Endre Knudsen, bosatt Lian (Lundeli)

 2.    Valentin, f. 30.10.1825, g. m. Abel Henriksdtr., bosatt Litj-Purkvika   

 3.    Ingebrigt Jakob, f. 27.09.1829, g. m. Olise Bertine Larsdtr. Lohman, bosatt Andersvika


Zakkarias Valentinsen flyttet fra Ørnvika til Andersvika først på 1840-tallet.

I 1838 kom det en inderst til Ørnvika, det var Lars Lohman.Lars Brynildsen Lohman

f. ca. 1806 (sannsynligvis Byåsen, Trondheim), d. 30.04.1862, Sævik, Overhalla

g. 25.12.1838 i Kolvereid, m. Alethe Larsdtr., f. 26.12.1810, Mulstad, Kolvereid, d. 10.11.1889, Sminesvik

 

Hennes foreldre:    Lars Larsen Nubdal, f. xxxx, d. xxxx og piken Gunhild Gjertsdtr. Værum, f. ca. 1796, d. 22.09.1852


Barn:

1.    Olise Berthine, f. 16.06.1838, Ørnvika, g. m. Ingebrigt Zakkariassen, bosatt Andersvika

2.    Johanna Guliana, f. 22.08.1841, Sævik, bosatt Ørnvika

3.    Peter Olaus, f. 1843, Sævik, g. m. Johanna Johannesdtr. Møinichen, bosatt Andersvika og senere Lautvika

4.    Andreas Ludvig, f. 17.03.1849, Sævik, g. m. Anne Olausdtr. Lassemo, bosatt Hundhammeren, Nærøy


Lars Lohman ble ikke lenge i Ørnvika, han flyttet til Sævik ca. 1840.


I 1841 kom Hans Evensen til Ørnvika. Han var født i Lundaunet, bodde en tid på Storøya i Fjærangen og bygslet deretter Ørnvika.Hans Evensen

f. 13.08.1797, Lundaunet, d. 17.02.1852, Ørnvika

g. 25.05.1834 m. Anne Catrine Nilsdtr. Fosvig, f, 1801, Finne, Kolvereid (døpt 23.08.1801), d. xx.xx.1878


Hans' foreldre: Even Hansen Lundaunet, f. 1754, d. 1814 og h. Berith Henrichadtr., f. 1752, d. 23.06.1821, Lundaunet


Anne Catrines foreldre: Nils Johansen Fosvig, f. 1760, d. 1814 (jordf. 26.06.1814) og h. Anne Ide Erichsdtr. Lange, f. 1770, d. xx.xx.xxxx


Barn:

1.    Anne Ide Bergitte, f. 08.06.1834, d. 14.09.1834, Lundaunet

2.    Ellen Nikoline, f. 07.11.1838, Storøya


Datteren Ellen Nikoline og mannen overtok etter enken Anne Catrine og fikk festeseddel i 1861.Peter Kristian Larsen

f. 30.04.1828, Skage, Overhalla, d. 02.02.1876, Odden, Kolvereid

g. 27.10.1859 m. Ellen Nikoline Hansdtr, f. 07.11.1838, Storøya, d. 30.01.1917, Foldereid


Peters forledre: Lars Larsen Lundaunet, f. 1792, Beitstad, d. 25.12.1876, Lundaunet og h. Petternella Haldorsdtr. Rostadaunet, f. 1794, Beitstad, d. 01.03.1868, Lundaunet


Barn:

1.    Hans, f. 16.06.1860, d. xx.07.1860, Ørnvika

2.    Peter Edvard, f. 20.07.1861, Ørnvika, g. m. Johanna Sofie Sveinsdtr. Leirvik, bosatt Leirvika, Foldereid

3.     Petrine Aletta, f. 14.10.1862, Ørnvika, g. m. Benjamin Edvard Lorentssen Livik, bosatt Liviken, Kolvereid

4.    Henriette Lovise, f. 04.08.1864, d. xx.xx.1866, Ørnvika

5.     Johan Kristian, f. 22.10.1868, Ørnvika, g. m. Oline Kristine Sveinsdtr. Leirvik, bosastt Leirvika, Foldereid

6.    Anna Bergitte, f. 31.12.1866, Ørnvika, ugift, telefondame på Kolvereid sentral i Smia

7.    Hartvig Edvind, f. 08.04.1870, Knorromoen, Kolvereid, g. m. Maren Sivertsdtr. Leirvik, bosatt Leirvika, Foldereid


Peter Kristian Larsen flyttet til Knorromoen under prestegården på Kolvereid ca. 1868. Abel Johannesen Møinichen kjøpte Ørnvika av Peter J. Sverdrup m.fl. i 1868, 

men bodde visstnok aldri der. Den som flyttet dit, var Jakob Pedersen Risvikstrand.Jakob Pedersen

f. 03.02.1839, Bursvika, d. 23.10.1921, Oddvika

g. 26.09.1862 m. Johanna Guliana Larsdtr., f. 22.08.1841, Sævik, d. 26.01.1907, Ørnvika


Jakobs foreldre: Peder Olsen Risvikstrand, f. 1806, Lund, (døpt 24.08.1806), d. 18.12.1877 og h.     Andrea Jonasdtr. Risvik, f. 27.05.1810, d. xx.xx.xxxx


Johannas foreldre: Lars Lohman og h. (se ovenfor)


Barn:

1.    Georg Gabriel, f. 23.01.1862, Risvikstranda, d. som liten

2.    Petra Lovise, f. 18.08.1863, Sandvika under Salvika, ugift, to barn med notmann Mikal Olsen Sørvig: Ulrik Gabriel, f. 18.03.1882, Ørnvika og Johanna Bergitte, f. 03.07.1885, Ørnvika

3.    Julie Jonette, f. 11.06.1870, Ørnvika, g. m. Bernhof Fordelsen, bosatt Rørvik, Vikna

4.    Anna Alette, f. 13.12.1875, Ørnvika, g. m. Adolf Hansen, bosatt Rørvik, Vikna


I FT1865 (folketellingen for 1865) oppholder Jakob, Johanna og Petra seg i Risvika. Familien bodde fra sist i 1860-årene i Ørnvika på Liabogen.


Jakob Pedersen, som hadde kjøpt Ørnvika av Abel Møinichen, solgte småbruket til svigersønnen Bernhof Fordelsen som beholdt plassen i to-tre år. Han hogg ut skogen og rev huset og flyttet det til Rørvik. Deretter solgte han Ørnvika til Hans B. Lund og Konrad T. Lund.


Fra Konrad T. Lunds konkursbo i 1919, kjøpte O. S. Ranum, Namsos, hans halvdel av Ørnvika og halvparten av Lund sagbruk. O. S. Ranum solgte igjen samme dag til Hans B. Lund, som ble eneeier av både Ørnvika og Lund sagbruk.


Jakob Pedersen flyttet til Sørodden ved Oddvika, til datterdatteren Johanna og hennes mann Johan Angel.


Ørnvika lå øde i flere år, inntil Johan Angel kjøpte småbruket i 1930 og flyttet dit.Johan Angel Eriksen Ørnvik

f. 05.12.1880, Sør-Eitran, Gravvik, Leka, 

g. 27.09.1913 m. Johanna Bergitte Mikalsdtr. Ørnvik, f. 05.07.1885, Ørnvika, d. 10.11.1979, Ørnvika


Angels foreldre: Erik Andersen, f. 15.10.1834, Snåsa, d. 25.01.1889, Kolvereid (druknet sammen med tre andre fra Purkvika på heimtur fra Buøya) og h. Anne Johanna Hansdtr. Lohman, f. 23.02.1841, Lund, d. 30.07.1912, Oddvika


Johannas foreldre: notmann Mikal Olsen Sørvig og pike Petra Lovise Jakobsdtr. (se ovenfor)

Fra tidligere hadde Johanna en sønn med Holger Rigenius Olsen Skulestad, f. 07.05.1884 i Vikna:

1.    Johan Godtås Ledsåk, f. 09.06.1909, Vikna


Barn i ekteskapet:

2.    Erik Arne Ørnvik, f. 08.11.1913, Oddvika, d. xx.xx.xxxx, Ørnvika, ugift, bosatt Ørnvika

3.    Ellen Anna Ørnvik, f. 10.01.1919, Oddvika, g. Anskar Strand, bosatt Sømna, Nordland


Angel og Johanna var bosatt Sørodden, Oddvika og sist i Ørnvika. I 1953 overtok sønnen Erik Arne eiendommen.


Etter Erik Arne Ørnviks død overtok søsteren Ellen eiendommen. Så ble den solgt til Gunnar Guntvedt, Lund. Han solgte senere igjen utmarksdelen (505 da) til Arild Rørmark i Haraneset og satt selv igjen med innjorda og storparten av strandområdet (42 da), bnr. 91.


Ørnvika, bnr. 10, ble overtatt av Frank Jarle Rørmark i januar 2020.Bilder:
Ørnvika, foran fra v.: Angel og Johanna Ørnvik, 2. rekke fra v.: ukjent, Erik Ørnvik, Ellen Ørnvik, bakre rekke fra v.: Målfrid Larsen, Olga og Johan Halsen. Foto utlånt av Oddvar Lund.
Oppdatert 14.07.2020 Htg