Gnr. 354 (17, 54), bnr. 105 - Fritidseiendom Lauten


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1,0 da


Fritidseiendom

Denne matrikkelenheten ble først opprettet som festetomt med betegnelsen gnr. 54, bnr. 17, fnr. 39 i 1986. 


I 2019 ble festenummeret gitt bruksnummer (bnr.) 105 og Marit Elise Lauten er oppført som hjemmelshaver av festeretten i 2013..

Oppdatert 19.07.2020 Htg