Gnr. 354 (17, 54), bnr. 107 - Fritidseiendom Sandnesmo


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1,0 da


Fritidseiendom

Denne matrikkelenheten ble først opprettet som festetomt med betegnelsen gnr. 54, bnr. 17, fnr. 41. 


I 2019 ble festenummeret gitt bruksnummer (bnr.) 107 og Bjørn Sandnesmo er oppført som hjemmelshaver til eiendomsretten.

Oppdatert 19.07.2020 Htg