Gnr. 354 (18, 55), bnr. 13, fnr. 38 - Hytte ved Bjørlielva
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,4 da


Fritidseiendom

Matrikkelenheten ble opprettet i 1987, utskilt fra bnr. 13


Rettighetshavere til festrett: 

Finn Roar Saksen, ideell andel 1/24-del fra 1991

Asbjørn Ivar Saksen, ideell andel 8/24-deler fra 2004

Guri Elisabeth Saksen, ideell andel 8/24-deler fra 2004

Irene Lyng Saksen, ideell andel 7/24-deler fra 2004


Disse har bruksrett fra 2004:

Anne Grethe Saksen

Berit Saksen

Kristin Saksen Hestad

Per Saksen

Sissel Hogden


Oppdatert 04.09.2020 Htg