LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS Gnr. 354 (17, 54), bnr. 17, fnr. 3 - Lund skytterlag, skytebane


Skytterbane

Lund skytterlags 300 m skytebane.


Festegrunnen ble registret i 1956, utskilt fra bnr. 17 og Lund skytterlag har festeretten.


Lund skytterlag nevnes først i 1894, men feiret 30-årsjubileum i september i 1893, så laget ble sannsynligvis stiftet i 1893.


Laget het Blinken fra starten og til 1897, i 1894 hadde de 44 medlemmer. Det gått fram av en av lagets protokoller at siste årsmøte var 9. desember 1973 og siste styremøte 3. april 1975. 

Oppdatert 11.08.2020 Htg