Gnr. 354 (18, 55), bnr. 17 - Reingjeterhytte tilhørende Albert Jåma
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

0,0 da


Reingjeterhytte Hestvika

Ikke registret eiendom, ikke tinglyst festekontrakt og ingen hjemmelshaver registrert. Reingjeterhytta tilhører Albert Jåma.


Oppdatert 04.09.2020 Htg