Gnr. 354 (17, 54), bnr. 19, fnr. 8 - Boligtomt Jens Oddvik

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1,2 da


Boligeiendom

Denne festetomta ble opprettet 1968 som gnr. 54, bnr. 19, fnr. 8 og er ikke endret siden.


Ifbm at sagbruket i Juvika ble lagt ned og Oddvikhus AS ble opprettet på Lund på fnr. 9 litt lenger mot nordvest, bygde Jens og Sigrid Oddvik seg bolighus på fnr. 8 (se 354/4 - Juvika).


Huset ble overtatt av Øivind Guntvedt og han fikk hjemmel på festeretten i 2012 (se 354/13 - Guntvedtstun). Øivind og Eldrid Guntvedt flyttet hit tidligere da de solgte gården til Steinar Guntvedt Jakobsen i 1999.


Oppdatert 19.07.2020 Htg