Gnr. 354 (17, 54), bnr. 19, fnr. 9 - Næringseiendom Oddvikhus AS

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

9,2 da


Næringseiendom

På denne tomta ble industribyggene til Oddvikhus A/S bygd rundt 1968 av Jens Oddvik og sønnene Hans og Nils Petter Oddvik samt Kåre Guntvedt.


Det ble drevet sagbruk og husfabrikk basert på prekapp før utkjøring til byggeplassen. Det var flere ansatte en periode, men i 1981 gikk firmaet dessverre konkurs.


På 1980-tallet startet Hans Oddvik opp en pelsdyrfarm i husene på eiendommen. I 1988/89 ble bedriften omorganisert til aksjeselskap og etter hvert gikk også den konkurs.


I 1986 startet Gunnar Guntvedt opp Lund Fiskeoppdrett AS og overtok deretter hjemmel på festeretten i desember 1993.


Lund Fiskeoppdrett AS brukte anlegget som landbase og satte opp en bygning til.


Etter hvert rådde bedriften over tre konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. På slutten 1990-tallet hadde bedriften i tillegg en forsøkskonsesjon på kveiteoppdrett.

 

Siden 2004 har bedriften bare produsert laks og det ble levert ca. 2.000 tonn sløyd laks årlig. 


I juni 2010 fusjonerte Lund Fiskeoppdrett AS med Vikna Sjøfarm AS og dannet selskapet SalmoNor AS. SalmoNor AS har forretningsadresse på Rørvik i Nærøysund kommune.


Lund Hytteproduksjon AS ble stiftet i 2003 og drev i lokalene hvor tidligere Oddvikhus A/S og Lund Fiskeoppdrett AS holdt til. Bedriften sysselsatte rundt 10 personer og markedsførte seg under navnet Namdalshytta. Bedriften gikk dessverre konkurs i juni 2012. 


I juli 2012 ble Namdalshytta AS registrert i Brønnøysundregistret. Den nye bedriften har kjøpt opp konkursboet etter Lund Hytteproduskjon AS og har planer om å starte opp hytteproduskjon på nytt i de samme lokalene. Hans Martin Storø og Gunnar Guntvedt eier 50% hver av aksjene i Namdalshytta AS. I tillegg har man også stiftet Namdalshytta eiendom AS i oktober 2012. 


Namdalshytta konkursbo AS ble stiftet i juni 2017 og ble avviklet uten konkurs i februar 2018. Namdalshytta Eiendom AS skiftet navn til Båtstøa AS i 2012 og Hans Martin Storø innehar alle aksjene.


Matrikkelenheten ble opprettet i 1993 og Gunnar Thomas Guntvedt er oppført med hjemmel til festeretten samme år.Bilder:


Denne konvolutten fra AS Oddvikhus inneholdt lønnsslippen til Jøran Lund fra 15.01.1969. Timelønnen var kr 9,-, slippen viser 69 timer, bruttolønn kr 621,-, skattetrekk kr 161,- og nettolønn kr 460,-.


Oppdatert 19.07.2020 Htg