Gnr. 354 (17, 54), bnr. 19 - Rønningen


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Gårdens folk:

Torger Baltsersen fikk i 1840 bygsle Litj-enget og Rønningen av lensmann C. Larsen, Mathias Sellæg og Peter Jacob Sverdrup (bnr. 17 og bnr. 19). I bygselkontrakten forplikter Torger seg bl.a. til å være styrmann hos Peter Sverdrup ved behov, noe han var i mange år.


I 1867 kjøpte sønnen Peter Magnus Torgersen Lund denne gårdparten. Jon Nilsen hadde brukt den tidligere (bygselbrev fra 1792).


Rønningen var ikke bebygd da Peter Malgnus overtok. Som kjent lå alle gårdhusene på Lund kranset rundt Sjåhaugen.Peter Magnus Torgersen Lund

f. 01.09.1838, Lund, d. 03.05.1914, Lund

g. 22.01.1869 m. Hanna Kristine Edvardsdtr. Strøm, f. 17.07.1847, Skrøyvstad, Fosnes, d. 06.07.1935, Lund


Peters foreldre: Torger Baltsersen Lund, f. 02.04.1797, Herten, Alstahaug, Nordland,  d. 01.03.1865, Lund, Kolvereid, NT og h. Boletta Margrethe Andreasdtr. Åstøen, dpt. 17.05.1807, Fosnes, d. 06.06.1885, Kolvereid


Hannas foreldre: Edvard Samuelsen Skrøvstad (Strøm), f. 12.05.1824, Skrøvstad, Fosnes, d. 28.07.1896, Strømmen, Fosnes og h. Ane Christine Johansdtr. Spjøtnes, f. 02.11.1819, Arbogen, (Årbuan) Fosnes, d. 26.01.1899, Strømmen, Fosnes


Før ekteskapet har ungkar Peter Magnus Torgersen Lund et barn med pike Serine Eriksdtr. Wandsvig, f. 19.11.1845, Leksvik:

1.    Marie Emelie Petersdtr. Wandsvig, f. 31.01.1864 i     Fosnes, g. m. Jakob Christian Nikolaisen Reppen,     bosatt Salsnes


Barn i ekteskapet:

2.    Torgeir Bernhof, f. 28.06.1869, Lund, overtok bnr. 19

3.    Edvard Angel, f. 05.08.1872, Lund, g. m. Petra Ovidia     Olsdtr. Setran, bosatt Foldereid, Vikna og Norli

4.    Hanna Petra, f. 01.07.1876, Lund, g. m. Ingebrigt Adolf     Mikalsen Krekling, bosatt Krekling, Foldereid

5.    Marta Valborg, f. 15.10.1878, Lund,  g. m. Johan     Marius Hansen Storborg, bosatt Skånes østre i Frol,     Levanger 

6.    Emma Gudrun, f. 11.10.1887, g. m. Knut Hjalmar     Nesjan, bosatt Namsos.


De bygde opp alle husene på gården, våningshuset stod til 1930 og fjøset til 1952. Etter Peter Magnus sin død i 1914 overtok sønnen Torgeir driften selv om han først formelt overtok i 1923.Torgeir Bernhof Petersen Lund

f. 28.06.1869, Lund, d. 09.05.1934

g. 20.09.1897 m. Anna Helene Nilsdtr. Sørnmo, f. 11.01.1869, d. 20.10.1945


Annas foreldre: Nils Bornemann Andersen Sørnmo, f. 12.03.1838, d. 13.07.1913 og h. Simonette Fredrikke Johannesdtr. Møinichen, f. 16.10.1840, d. 08.03.1932


Barn:

1.    Signy, f. 12.12.1897, g. m. Henrik Austad, bosatt     Røra

2    Heimlaug, f. 04.04.1901, d. 27.11.1963, ugift, bosatt Salsbruket.

3.    Trygve Asmund, f. 27.11.1908, g. m. Brynhild Lund,     overtok bnr. 16, Alexanderstun

4.    Petter Stokflet, f. 02.06.1910, overtok bnr. 19


Torgeir var ordfører i Kolvereid 1920-1934. I 1928-1930 møtte han som varamann på Stortinget og som vanlig representant fra nyttår 1934 til han døde i mai samme år (se Nbb II, s. 314). Etter Torgeirs død satt enken Anna med gården i noen år før den yngste sønnen Peter overtok i 1944.Petter Stokflet Lund

f. 02.06.1910, Lund, d. 13.12.1982, Lund

g. 06.09.1941 m. Asbjørg Gudny Lund, f. 05.07.1914, Lund, d. 29.06.1942, Lund


Asbjørgs foreldre: Torgeir B. Lund, f. 20.06.1876, d. 23.11.1962 og h. Anna Sofie Guntvedt, f. 29.09.1887, d. 08.03.1971


Barn:

1.    Asbjørg Gudny (Vesla), f. 1942


Da Peters kone døde bare tre dager etter datterens fødsel, vokste Vesla opp på Båtstøa hos mormor og morfar. Etter Peters død i 1982 overtok datteren Asbjørg (Vesla). Asbjørg Gudny (Vesla) Lund

f. 26.06.1942

g. m. Rolf Magne Finanger (”Joffen”), f. 04.03.1942, d. 25.08.1978, Kolvereid


Rolfs foreldre: Knut Finanger, f. 18.01.1911, d. 24.04.1982

og h. Randi Sandø, f. 09.06.1915, d. 17.06.1977


Barn:

1.    Trine Finanger, f. 1974, Kolvereid, smb. m. Sivert Hammer, bosatt Namsos

2.    Thomas Finanger, f. 1976, Kolvereid, ugift


Familien var en tid bosatt på Kolvereid. Rolf var elektriker og Asbjørg (Vesla) er utdannet jordmor og har bl.a. vært helsesøster i Namsos. Hun er fortsatt bosatt der.


Thomas Finanger overtok eiendommen i 2015.Bilder:

Part i fra Lund, ca. 1920. Vi ser bl.a. gammelstua på Rønningen (senere flyttet til Haraneset) og Odden like ovenfor LundasjøenOppdatert 14.07.2020 Htg