Gnr. 354 (17, 54), bnr. 24 - Faksmyra


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal: 

160 da


Gårdens folk:

Henrik og Inga Grøtting bodde i Kattavika under Grøttingen i Åfjorden fra 1900 til ca. 1905, da flyttet de til Lund i Kolvereid (barna som ble født etter 1905 er ikke innført i kirkeboka for Stoksund). Noen år tidligere hadde Inga sin far, Størker Kristian, flyttet til Lund med familien sin. Henrik og Inga bodde de første årene på Litt-enget hos Ingar foreldre.


Ved skjøte utstedt av Størker Kristian Størkersen i 1916, fikk Henrik kjøpe en parsell jord, kalt Faksmyra for kr 300,-. Parsellen var nok tatt i bruk lenge før, for i 1907 flyttet de inn i stuebygningen på Faksmyra. Bygningen hadde først stått i Purkvika på Liabogen, der den ble kjøpt, revet og flyttet til Lund.


Henrik brøt opp store deler av den dyrkajorda vi ser i dag for hånd. Området besto av noe sandjord, men mest myr (derav navnet ”Myra”) med mye stor stein i. Ved dreneringsarbeid på nittenåtti-tallet fant vi flere steingrøfter som Henrik hadde laget for å drenere ut myra.


Henrik var nok mest vant til sjøbruk og fiske og det var vel gjennom dette at han livberget familien i størst grad. Det sies at Henrik var en meget dyktig segler, det var jo seglet og ikke motoren som var drivkraften den gangen. 


Henrik Nikolai Kristensen Grøtting

f. 20.05.1875, Stoksund, d. 14.10.1957, Kolvereid

g. 27.05.1897 m. Inga Emelie Størkersdtr. Grøtting, f. 29.10.1877, Sandø, Roan, d. 29.10.1920, Kolvereid


Henriks foreldre: Kristen Andreas Henriksen Grøtting, 

f. 06.09.1838, Stoksund, d. 08.07.1900, Stoksund og h.  Nella Karoline Nilsdtr.  Løvik, f. 10.01.1845, Løvig, Stoksund, d. 28.05.1925, Lund, Kolvereid

Ingas foreldre: Størker Kristian Størkersen Grøtting, f. 22.10.1859, Roan, d. 26.06.1950, Kolvereid og h. Johanna Gurine Johannesdtr. Stranden, f. 29.05.1852, Osen, d. 15.12.1926, Kolvereid


Barn:

1.    Harald Ingvald, f. 10.10.1897, Grøttingen, Stoksund, g. m. Margit Storvik, bosatt Bessaker, Roan

2.    Aslaug, 27.01.1900, Grøttingen, Stoksund, g. m. Eivind Storø, bosatt på Storøya, bnr. 11

3.    udøpt pikebarn, f. 28.03.1902, Grøttingen, Stoksund, d. 28.03.1902 (dødt om morgenen i sengen, men ikke kvælning)

4.    Gustav Kristian, f. 05.04.1903, Grøttingen, Stoksund, g. m. Alexandra Sævik (Sandra), bosatt Trondheim

5.    Konrad Margidon, f. 23.04.1905, Grøttingen, Stoksund, g. m. Jørgine (Gina) Håland, bosatt Bergen

6.    Gunvor Elenette Marie, f. 15.09.1907, Lund, Kolvereid, g. m. Lars Øie, bosatt Løkken, Surnadal og Trondheim

7.    Hagbart Marius, f. 29.05.1909, Lund, Kolvereid, g. m. Jorunn Lilleeng, bosatt Ottersøy, Nærøy

8.    Kristen Kato, f. 17.06.1911, Lund, Kolvereid, g. m. Mary Olsen, skomaker i Namsos

9.    Jenny Kristine, f. 22.02.1914, Lund, Kolvereid, g. m. Nils Marstein, bosatt Ålesund

10.   Nils Henning, f. 23.01.1916, Lund, Kolvereid, overtar gården

11.   Inge Henry, f. 26.05.1918, Lund, Kolvereid, g. m. Inger Hesjedal, bosatt Dale, Vaksdal, Hordland


I 1957 overtok sønnen Nils gården. Han hadde tidligere bosatt seg på naboeiendommen Solhus, bnr. 35, også utskilt fra Litj-enget, bnr. 17.Nils Henning Grøtting

f. 23.01.1916, Lund, Kolvereid, d. 24.06.1982, Lund, Nærøy

g. 08.11.1941 m. Jorid Bergitte Smines, f. 20.11.1919, Smines, Kolvereid, d. 18.09.1995, Lund, Nærøy


Jorids foreldre: Johan Teodor Erland Johansen Smines, f. 28.02.1889, Smines, Kolvereid, d. 04.12.1949, Smines, Kolvereid og h. Johanne Teodora Hartviksdtr. Storø, f. 24.08.1893, Storø, Kolvereid, d. 26.02.1986, Smines, Kolvereid (Nærøy)


Barn:

E1    Inga Helene, f. 30.04.1942, Smines, Kolvereid, g. m. Ivar Storø, bosatt Aure på Nordmøre og Kolvereid

E2    Terje, f. 20.10.1943, Smines, Kolvereid, g. m. Anne Karin Oseberg, bosatt Sykkylven på Sunnmøre

E3    Harald Teodor, f. 24.09.1956, Lund, Kolvereid, overtar     gården


Nils og Jorid bodde på ”Myra” på Lund fra 1944 og fram til de døde henholdsvis 1982 og 1995. Etter å ha bodd noen år hos Jorid sine foreldre i Smineset flyttet de inn i nyoppført hus på eiendommen de hadde fått loving på å kjøpe. Eiendommen ble kjøpt fra Jorunn Grøtting i 1945 og fikk navnet ”Solhus”. Den lå inntil eiendommen Faksmyra som Nils sin far, Henrik, eide. Faksmyra og Solhus ligger helt vest på Lund-halvøya.


De hadde husdyr fra 1945, først et par sauer, men siden også ku og høner. Jeg husker godt kua vi hadde på seksti-tallet, hun het Prima og var kvit med noen svarte flekker. Parsellen var tung å rydde, det som var antatt å være tuer, viste seg å være storstein. Nils fikk tidlig plager med helsa og han måtte gi seg med nydyrkinga og finne andre inntektskilder i tillegg til fiske og det beskjedne jordbruket.


Han startet opp med småbåtbygging. Et utall prammer, noen mindre båter for motor og et par store gavlbåter for motor ble bygd. I flere år ble den egenproduserte M/B ”Terje” benyttet til fiske- og turbåt. Senere bygde han også sin egen gavlbåt, M/G ”Lita”, en båt på 27 fot med lugar, styrhus og notrom (reg.nr. NT-304-NR). Denne gavlbåten var utstyrt med en SABB-motor, jeg mener å huske at den var på 16-20 hestekrefter. Han kjøpte notlin med tilhørende utstyr og batt selv to nøter beregnet for landnotfiske etter sild. Med dette utstyret ble det drevet aktivt sildefiske i nærområdet i flere år og det var ikke få hektoliter sild som ble levert til bl.a. Brandtzæg Canning på Abelvær, Sildoljefabrikken Sild på Vikan, Grønntvedt m.fl. Inntektene fra fiske etter sild og andre fiskeslag var en ikke ubetydelig del av inntektsgrunnlaget for familien på ”Myra” fra starten i 1944 og helt fram til midt på sytti-tallet.


I 1957 overtok Nils ”Faksmyra” etter Henrik og produksjonsarealet kunne økes til 23 mål (da) dyrket mark. På nitti-tallet ble Solhus og Faksmyra slått sammen til en eiendom og fikk betegnelsen gnr. 54, bnr. 24, Faksmyra. Totalt er eiendommen i dag 160 mål (da).


I 1959 ble det anskaffet traktor, Ferguson TE-A m/bensinmotor, en ”Gråtass” med div. utstyr, bl.a. slåmaskin. Denne traktoren skulle være 1952-modell med byttemotor fra 1956. Den skulle ha stått på en flyplass i England og vært benyttet til brøyting. Om dette var et salgstriks, vet ikke jeg, men jeg mener å ha hørt om flere brukte traktorer som har vært brukt til brøyting i England og dermed såkalt ”lite brukt”. På Lund ble derimot denne traktoren brukt mye til snøbrøyting. Nils hadde ansvaret for å holde de kommunale veiene farbare på vinters tid. Det har nok blitt ”full stopp” i mange snøskavler gjennom tidene da Nils tok fart og kjørte snøplogen i skavelen så fokket stod. Snøringer på både støvler og skinnlue måtte ofte tines opp når han kom hjem etter endt økt etter å ha sittet på traktoren i flere timer uten noen form for beskyttelse mot vær og vind. Senere ble det montert en enkel hytte med frontvindu og tak av teltduk for å dempe påkjenningen for sjåføren.


På sytti-tallet kjøpte Nils en litt større brukt-traktor, en Zetor. På slutten på sytti-tallet ble denne byttet ut med en brukt Fiat 540, 1975-modell. Men gråtassen hang likevel med som ”hjelperytter” i mange år. Senest i 2004 var de eldste ungene ut og kjørte med den.


Først på sytti-tallet kjøpte Nils sin første bil, en ny lyseblå Skoda 1000 MB DeLuxe, som ble benyttet til skolebarn- og drosjekjøring. Etter hvert ble denne skiftet ut, først med en grønn Peugeot 404 Familiale (7-seter), så med en grønn  Lada 1500 og til sist med en kvit Lada 1600 S. Den siste bilen overtok Jorid da Nils døde i 1982. Hun førte drosjeløyvet videre og yngste sønnen Harald var sjåfør. Drosjeløyvet ble opprettholdt fram til 1990, da denne inntektskilden ble gitt opp p.g.a. liten omsetning. De siste årene fram til 1990 var det Harald som var løyveinnehaver.


Hun var en periode kommisjonær for Åsen ullvarefabrikk. Jorid var som ung jente med og stiftet ”Pikeforeningen Veslemøy” i 1933, en forening som arbeidet for den Ytre sjømannsmisjonen. I 1993, da de feiret 60-årsjubileum, var det bare fire aktive medlemmer igjen og Jorid var en av dem (skrevet av Harald Grøtting).


Da sønnen Harald overtok gården i 1990, var bnr. 24 og 35 sammenslått til bnr. 24 og bnr. 35 opphørte. Familien flyttet ikke til Faksmsyra før høsten 1995.Harald Teodor Grøtting

f. 24.09.1956

g. 18.04.1992 m. Ingunn Kongsmo, f. 24.09.1960


Ingunns foreldre:    Ove Eilif Kongsmo, f. 05.06.1938, Salsnes, d. 03.03.2019, Kolvereid

og h. Åsta Kristine Buarø, f. 15.01.1940, Jøa, d. 24.03.2018, Salsnes


Fra et tidligere ekteskap med grekeren Nikolaos (Nikos) Christou, f. 16.12.1956, Kalamata, Hellas, har Ingunn disse barna:

1.    Georgios, f. 1982, Salsbruket

2.    Alexander, f. 1988, Salsnes


Harald og Ingunns barn:

3.    Rakel Kongsmo, f. 1989, Lund

4    Thea Kongsmo, f. 1991, Lund

5.    Halvor Kongsmo, f. 1993, Lund


Familien bodde fra 1989 – 1995 på Bakkan, bnr. 1, i et leid hus. I november 1995 flyttet de til Faksmyra, gnr. 54, bnr. 24.


En tid etter at Ingunns søster, Siv døde i 2007, flyttet barna hennes; Synnøve og Tobias til tante Ingunn og onkel Harald på Lund i Nærøy.

6.    Synnøve Kongsmo, f. 1995, Salsnes, Fosnes

7.    Tobias Kongsmo, f. 1996, Salsnes, Fosnes


Synnøve og Tobias sine foreldre: Siv Kongsmo (Ingunns søster), f. 29.06.1962, Salsnes, Fosnes, d. 25.03.2007, Salsnes, Fosnes og samboer Svein Egil Westgård, f. 1949, Salsnes, Fosnes (samboerskapet oppløst).


6. april 2020 brant huset på bnr. 24 og vil bli revet. Nytt hus vil kome opp etter hvert. Familien bor nå i et midlertidig husvære på Møla, bnr. 17, fnr. 11 (Faksstrandvegen 35).Bilder:
Fra Norges bebyggelse.

Faksmyra

Solhus 1955


Solhus 1962


Solhus midt på 1960-tallet. Foto: Arne GrongstadSolhus 1985
Faksmyra våren 2012. Foto: Doretta fra Hellas. 


Faksmyra våren 2012. Foto: Doretta fra Hellas.Faksmyra mai 2013. Foto. Harald. Grøtting.Dronebilde 2016. Foto: Harald Øie.

Oppdatert 14.07.2020 Htg