Gnr. 354 (17, 54), bnr. 44 - Lund kirkegård


LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1.5 da


Lund kirke

Området ble utskilt fra bnr. 19 i 1963 for kr 0,-.


Lund kapell ble innviet søndag 10. oktober 1965. Tilhørende kirkegård ble tatt i bruk i september 1964. Tidligere har kirka stått på Kolvereid fra 1658 og i Bogen fra 1881 (innvielse). Kirkebygget har altså blitt flyttet flere ganger, det blir også hevdet at deler av den kan ha stått i Varøya enda tidligere. Dette siste er meget usikkert. Navnet er senere endret fra kapell til kirke.


Altertavla, lysestaker av sølv og annet utstyr fulgte med fra Bogen. Altertavla har tittelen Jesu oppstandelse og er en kopi av et Tiedemand-maleri utført av Albert Arntsen, Namsos i 1908.


Kirkeorgelet ble kjøpt fra Konnerud gamle kirke i Drammen og er fra 1892, bygd av Aug. Nielsen.


Kirkeskipet er en modell av emigrantskipet Mayflower og er laget av Alf Oddvik.


Kirka, som er en langkirke, har 105 sitteplasser og ble restaurert i 1991 (tilbygg sanitæranlegg).


Det kan nevnes at de gamle kirkebenkene fra Lund kirke nå er plassert i Nærøy gamle kirke på Nærøya (Sankta Maura-kirken).


18. oktober 2015 feiret Lund kirke 50 år. Ved jubileumsmarkeringen medvirket Dagfinn Thomassen, Brit Karin Theimann og tidl. sogneprest i Kolvereid Leiv Gunnar Skiftun. Kolvereid mannskor deltok med sang. Under kirkekaffen etter gudstjenesten var det hilsninger fra leder i Kolvereid menighetsråd, Kai Nilsen og fellesrådets leder Einar Eidshaug. Reidunn Smines ble overrakt blomster som takk for sin lange og trofaste tjeneste som frivillig klokker og for at hun alltid sørger for at det blir servert kirkekaffe etter gudstjenestene.


Fra 01.01.2020 gikk Lund kirke over til Fosnes menighet og Midtre Namdal kirkelige fellesråd.

Bilder:


Lund kirke
Oppdatert 16.07.2020 Htg