Gnr. 354 (17, 54), bnr. 74 - Fritidseiendom Due/Brattås

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


bnr. 74                                        bnr. 99

Areal:

0,9 da (bnr. 74) + 0,8 da (bnr. 99) = 1,7 da totalt


Fritidseiendom

I 1985 ble det utstedt målebrev på gnr. 54, bnr. 17, fnr. 28, utskilt fra bnr. 17. I 2003 ble tomta overført til selveiertomt og fikk bnr. 74.


Hjemmelen ble overført til Ole Morten Brattås og Marie Due Brattås i 2003. I 2016 kjøpte de også nabotomta øst for bnr. 74, denne fikk betegnelsen bnr. 99.Oppdatert 17.07.2020 Htg