Gnr. 354 (17, 54), bnr. 75 - Fritidseiendom Snorre Ness

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


bnr. 74                                        bnr. 99

Areal:

0,9 da


Fritidseiendom

I 1984 ble det utstedt målebrev på gnr. 54, bnr. 17, fnr. 27, utskilt fra bnr. 17. I 2003 ble tomta overført til selveiertomt og fikk bnr. 75.


Hjemmelen ble registrert på Snorre Ness i 2003 ifbm kjøp av tomta.


I 2016 kjøpte Snorre og Toril Ness en nabotomt (tilleggstomt) på oversiden som var utskilt i 2015 fra bnr. 17 med betegnelsen bnr. 98. De to står som eiere med en ideell halvdel hver.

Oppdatert 17.07.2020 Htg