Gnr. 354 (17, 54), bnr. 76 - Fritidseiendom Forås

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


bnr. 74                                        bnr. 99

Areal:

0,8 da


Fritidseiendom

Opprinnelig var dette en festetomt med gnr. 54, bnr. 17, fnr. 34, utskilt fra bnr. 17. I 2003 ble tomta overført til selveiertomt og fikk bnr. 76.


Første eier var Bjørn Rian, Overhalla. I 2013 fikk Finn Åge Forås og Cathrine Ørjasæter Forås kjøpe tomta og eier den med en ideell halvdel hver.


Hjemmelen ble registrert på Snorre Ness i 2003 ifbm kjøp av tomta.
Oppdatert 17.07.2020 Htg