Gnr. 354 (17, 54), bnr. 78 - Fritidseiendom Waagan

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1,0 da


Fritidseiendom

Opprinnelig var dette Heimen (Snippen) under gnr. 13. Det ble opprettet festekontrakt i 1904 på tomta (se Heimen under bnr. 13).


I 2004 fikk eiendommen betegnelsen bnr. 78 og samme år ble Thore Waagan og Karin V. Myrvold Waagan registrert som eiere av bnr. 78 med en ideell halvpart hver.


Oppdatert 17.07.2020 Htg