Gnr. 354 (17, 54), bnr. 82 - Indre Hestvika

LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

2,6 da


Fritidseiendom

Opprinnelig var dette nausttomta til Torkel Guntvedt. I 2006 ble enheten registrert som bnr. 82, utskilt fra bnr. 1 og Helge Olav Guntvedt fikk eiendomsrett til eiendommen.


Oppdatert 17.07.2020 Htg