Gnr. 354 (17, 54), bnr. 87 - Saltkjelvika
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

1,1 da


Fritidseiendom

Opprinnelig var dette en hyttetomt tilhørende Knut Hauge og Heidi Otterbekk. I 2008 ble eiendommen registrert som bnr. 87, utskilt fra bnr. 13.


I 2016 ble enheten solgt til Odd Einar Grande og Ann Mari Bostad Grande med en  ideell halvdel hver.


Oppdatert 18.07.2020 Htg