Gnr. 355 (18, 55), bnr. 7 - Smines vestre, skog
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

Smines vestre, skog: 862,6


Utmarksteiger

Fra 1997 er det Peter (Pelle) som eier Smines Vestre. 


Utmarksteigene til Smines Vestre har fått tildelt bnr. 7 (Smines V. Skog).


Peter Smines er også medeier av Hommelvika med en fjerdedel.


 

Oppdatert 26.07.2020 Htg