Gnr. 355 (18, 55), bnr. 8 - Sagbrukstomta
LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS


Areal:

2,7 da


Næringseiendom

Smines sag og høvleri

1934            oppstart sagbruk i 1 etasje

1937            oppstart høvleri i 1 etasje

1939            brant ned i september, oppbygd ganske med en gang i 2 etasjer

1943            brant ned igjen

1944            oppsatt ny midlertidig bygning i 1 etasje

1946-1948   nye bygninger (de som står i dag) ble oppført

1949            det midlertidige sagbruket brant?

1949            tvangsauksjon, Kolvereid kommune står som eier

1953, ca      kjøpt av Ludvik FagerheimSmines sagbruk & Høvleri, Lund. Tlf. Salsnes. Tlgr.adr. «Smines», Salsnes.

Sagbruket ble startet 1934, høvleriet 1937 av brødrene Johannes og Håkon Smines, som eier det fremdeles (1946). Bruket leverer vanlig skåret og høvlet trelast, og dessuten en stor del spesiallast til båtbyggerier. Største delen av produksjonen er solgt i Ytre Namdalen og Nordland. Sag, høvleri og driftsmaskinhus dekker 486 m², kaier 700 m². Bruket beskjeftiger 24 arbeidere.

Opplysningene er hentet fra bokverket «Det Norske Næringsliv», Nord-Trøndelag Fylkesleksikon, utgitt av Det Norske Næringslivs Forlag, Bergen, 1946.


Sitat fra Fiskets Gang, nr. 2/1947, utgitt av Fiskeridirektøren, Bergen, 09.01.1947:

Gjeslingan avfolkes på grunn av svikt i fiskeriene. Det siste år er det flere av de fastboende familier i fiskeværet Sør-Gjeslingan som har flyttet fra stedet, og andre forbereder seg på det samme.

Det er de stadige dårlige skreifiskerier de siste 15 år som er den vesentligste årsak til dette. I sommer var også laksefisket dårlig. Det ser derfor ut for at selv fiskerfolket som bor på de mange øyer langs kysten har sin begrensning i optimisme og tro på bedre tider på sjøen. Disse folkene er på mange vis blitt ett med sjøen og havet, så det er ikke med noen begeistring de forlater sitt yrke og sine hjem.

Flere av de som flytter fra stedet, har tatt seg arbeid ved Smines sagbruk i Kolvereid.


Nordlands Avis, Hemnesberget, nr. 13/lørdag 20. august 1949:

Går Smines bruk og gård i Kolvereid over til firmaet Wiig og Brandth i Sandnessjøen?

Ved auksjonen over Sminesbruket i Kolvereid var det møtt en rekke representanter for myndighetene og flere interesserte kjøpere, men budene falt ikke så flittig som ventet. Det som ble frambudt omfattet Sminesbruket med sagbruk og høvleri og Smines gård med skog og hus. Eiendommene ble frambudt i to alternativer, nemlig eiendommene med nagelfaste ting og det hele med løsøre.

Et firma fra Kristiansund bød etter alternativ I, men ble overgått av firmaet Wiig og Brandth i Sandnessjøen, som bød 80.000 etter alternativ I og 200.000 etter alternativ II. Dette er atskillig langt under pristaksten. Selgerne skal gjennomgå budene nærmere før salget blir endelig avgjort.Ludvig Fagerheim, Mortsund, Lofoten, overtok (eller fikk leie av Kolvereid kommune?) sagbruket ca. 1953 og fikk satt opp bestyrerbolig. Familien Erling Antonsen kom til Smineset i 1955 og dro igjen i 1959 til Rønvik i Bodø iflg. Eva Antonsen (se bnr. 9).


Sminesbruket eide en periode båten Vika, senere overtatt av Torbjørn Guldvik.


Holan & Letnes holdt til i bygningene en periode og drev med salg og vedlikehold av landbruksredskaper. Etter hvert overtok Teigens maskinforretning AS, denne bedriften gikk konkurs i 1991 og Salsnes Filter AS, etablert 15/12-1990, holdt til i lokalene i 12 år før bedriften flyttet til Salsnes i 2002.


Matrikkelenheten ble opprettet 1980, utskilt fra bnr. 6.


Næringseiendomen eies av Bjørnar Smines som driver Smines Lager- og servicebygg der i dag.Bilder:
På Sminesbruket ca. 1947. Oskar Flosand (t.v.) leikesloss med Jøran Lund (t.h.). Bildet er utlånt av Aud Flosand.

 

Oppdatert 26.07.2020 Htg