LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

UTVANDRINGEN TIL AMERIKA

I perioden 1866 - 1927 reiste i alt ca. 40 personer med tilknytning fra Lian, Lund og Smines til Amerika. Noen kom tilbake, men de fleste ble værende.


Vi har forsøkt å lage en oversikt over disse og vil supplere opplysningene om hver enkelt og deres etterkommere etter hvert.


40 - Anna Margrethe Otterbekk


f. 02.02.1880, d. 

g. 1. g. m. John Sjem, f. 11.11.1884, Følling, d. xx.xx.1915

g. 2. 1919 g. m. Aksel E. Grindberg, f. 07.01.1864, Steinkjer, d. før 1927, Oslo


Johns foreldre:


Axels foreldre:


Anna og Johns barn:

1    Snorre Sjem, f. 31.10.1903

2    Gunnlaug Sjem, f. 16.04.1905, Følling

3    Ranveig Sjem, f. 01.07.1907

4    Odd Sjem, f. 29.07.1908

5    Svanhild Sjem, f. 10.02.1910, Sparbu

6    Aasta Sjem, f. 18.03.1911, Sparbu

7    Sigurd Ragnvald Sjem, f. 15.01.1913, Sparbu

8    Stokflet Sjem, f. 10.02.1915, Sparbu


Familien var bosatt i Sparbu, senere Oslo. Anna Margrethe Grindberg reiste fra Oslo til USA 1. april 1927 sammen med de fire yngste barna. Hun er da enke og massøse med reisemål New York. 


I US Census 1930 er hun og barna bosatt i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Da er også Gunnlaug sammen med dem. Den 24.11.1936 reiste hun igjen til USA etter å ha vært på besøk i Norge (hun er da oppført som housewife og ikke widow).


I US Census 1940 er hun fortsatt enke, men bosatt på Sixth Avenue i New York, Kings, New York, sammen med Gunnlaug og Stockflet. Hun bodde også der i 1935 ifølge samme folketelling. Datteren Svanhild bor også der, gift med Theodore Olsen, de har barna Anita (6 år) og Otto (5 år).


Kilder:

Egen slektsoversikt

Gunnar Lund: Nærøy bygdebok, bind II


Tilbake til utvandringsoversikten, trykkk på linken
Oppdatert 01.07.2020 Htg