LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

UTVANDRINGEN TIL AMERIKA

I perioden 1866 - 1927 reiste i alt ca. 40 personer med tilknytning fra Lian, Lund og Smines til Amerika. Noen kom tilbake, men de fleste ble værende.


Vi har forsøkt å lage en oversikt over disse og vil supplere opplysningene om hver enkelt og deres etterkommere etter hvert.


7 - Adolf Kristiansen Sauglo


f. 06.06.1851, Horvereid, Kolvereid, d. 28. 11.1924, Vining, Otter Tail County, Minnesota, USA

g. xx.xx.1901 m. Henriette Kristianna Petersdtr. Buvik, f. 23.04.1874, Kolvereid


Hans foreldre: Kristian Olsen Sauglo, f. 1805, Skjåk, Oppland, d. 31.12.1853, Horvereid, Kolvereid og h. Anna Rosine Carlsdtr. Zernichow, f. 02.09.1822, Tornes, Åfjord, Sør-Trøndelag, d. xx.xx.xxxx


Hennes foreldre: enkem. Peter Magnus Johannessen Rokken, f. 11.05.1840, Foldereid og pike Jakobine Aletta Jakobsdtr., f. ca.1850


Før ekteskapet med Adolf Sauglo hadde Henriette vært gift 04.10.1894 med Adolf Pettersen Buvik, f. 14.01.1869, Kvernmoen, Krekling, Foldereid, d. 16.01.1900, Rønningen, Kolvereid (omkom i uvær på Kolvereidvågen). De hadde barna:


--    Marie, f. 10.08.1895, Rønningen, Kolvereid

--    Sigurd, f. 17.04.1897, Rønningen, Kolvereid

--    Johan Marius, f. 30.04.1899, Rønningen, Kolvereid


Adolf Sauglos og Henriettes barn:

1    Anna Margrethe, f. 20.04.1902, Minnesota

2    Helga Christine, f. 13.01.1904, Minnesota

3    Selmer, f. 08.06.1911, Minnesota


Både Adolf og broren Karl ble satt bort, Karl til Ole Thomassen Torland i Nærøy og Adolf til John Johnsen Smines. Dvs. at Johan Smines og Adolf Sauglo var fosterbrødre.


Adolf Sauglo reiste til USA 1. gang 27.05.1891 sammen med Jørgen Rikard Petersen Lund og Edvin Eilertsen, også fra Kolvereid. Bestemmelsessted for alle tre var Vining, Minnesota.


Adolf Sauglo reiste for 2. gang til USA 15.05.1901, da sammen med Johan (Jan) Martin Hestø og Peter Tomas Eiden, alle med reisemål Vining, Minnesota. På samme båt reiste også enken Henriette Petersdtr. med sine tre barn Marie, Sigurd og Johan. De hadde også Vining som reisemål.


Familien var bosatt i Folden, Otter Tail County, Minnesota, USA. I USA omtales han som Adolph Sauglow.Avskrift av et brev fra Adolph Sauglow til Johan Smines:


Folden den 22. Marts 1923


Kjære ven Johan Smines

din kjærkomne skrivelse af 11 November har jeg rigtig modtaget for lenge siden jeg modtog den en stund før Jul forige aar og jeg takker saa meget for det mig tilsente Brev, og som jeg ser at baade du og alle paa Smines lever vel med helsen til dato hvilket er et stort gode som vi har at takke gud for, jeg maa ogsaa berette ifra mig og Familie at vi lever alle vel til dato men her er en del sykdom runt her, i Henning 5 mil herifra maatte Skolen sluttes fordi der var Nervefeber og Influensa, de er forsjellige som er Syg i vores Skoledistrigt men de er nu bare influensa saa Skolen holdes da gaaende endnu.

I Vinter har det veret en streng kulde i Februar var den verste Snestorm siden jeg kom hertil amerika, det var flere mennesker som satte Livet til den tid uværet rasede, som verst. Det var bra veir om morgenen men da det led henimod klokken eleve da tørnet over til Nord Vest Blissard saa forfærdeligt at vi kunde ikke se mange skrit foran os vi skulde til at kjøre efter skolebarn men det var umulig at ta ut Hestene en af mine Naboer og en af os maatte gaa og møte dem men de var saavit at de kom jem uskat men nu er veiret ganske bra. Sneen har nu smeldtet bort saa det er nu ikke stort igjen af den men her er koldt endnu særlig om Næterne saa det kan blive en stund endnu førend vi kan begynde med vaaronnen.

Du spørger om avlingene i fjor den blev ganske bra Linavlingen blev god og Prisen paa Linfrøet blev bedre end paa nogen anden Sæd, her brukes saa meget Linolje til Maling. Kveiten derimod er billig vi faar ikke mer end 1 dollar og 6 cent for Busselen og de er alt forlidet saa kostbart som Maskineriet og arbeidslønnen er, at Potetes blev her en mengde men de blev nesten ingen ting for den de var vist en del som lod den staa ijen i akeren, saa de er ikke alle tider at det lønner sig at Farme i Amerika heller men vi maa være fornøiet og takke Gud at vi har det saa godt som vi har det, naar vi ser beretningene ifra andre Land saa er de forferdelig, her kommer opraab om jelp til ver eneste gang vi for nyhedsblad og særlig ifra Europa, og da er de jo Menighedsfolket som maa yde saa meget som vi kan paa den grund at de er den Lutherske Kirke derborte som lider den største nød, den forenede Norsk Luterske Kirke i Amerika skal sende til Europa 850 tusen dollars, og siden er de saa meget Klæder som en og ver kan avse.

At alle som du kjender til lever alle vel med hilsen Johan Hestø traf jeg i Henning en uges tid siden han havde det saa travelt at han kunde ikke være med os jem han maatte tilbage til Duluth igjen de er jo der han arbeider. Jeg tenker han tjener gode Penger derborte, Andrias Broder til Petra Eide var her i fjorhøst. Jørgen Lund Broder til Andrias lever i Idaho han er gift hen levede den sidste tid dem hørte ifra ham. Jeg skal hilse fra Brede Baardsen han er frisk og lever vel, men han har en Sykelig Kone han reiste til Sykehuset med hende den 21 Marts jeg traf ham med det same han reiste paa ....

Erik Selvog kjente du vel, han døde i fjorhøst den 7 Oktober hans alder var 68 Aar hans Broder Kristian døde for et Aar siden.

Kristian Berg skal jeg hilse ifra han lever vel.

Hva mig selv angaar saa er jeg omtrentlig med det same jeg arbeider til ehver tid og jeg synes at tiden farer saa hurtig hen jeg synes det er ikke saa laang tid siden jeg kom hertil.

Førend jeg slutter mit ufulstonge brev vil jeg faa laav til at takke dig for den tid vi var isamen du var jo saa venlig bestandig og jeg har dig i kjær erindring, Gud velsigne dig og give dig en blid alderdom, jeg skulde havt stor lyst til aa havt Fotografi af dere paa Smines især de gamle du og Peter og Laura.

Du maa hilse alle paa Smines ifra mig og ligesaa maa du til alle som erindrer mig, jeg maa slutte med ønske om dit velbefindende til enver tid ja lev da saa vel og vær kjærlig hilses fra mig og Familie, jeg maa bede dig at du ihukome mig med nogle ord tilbage jeg skulde ønske at høre noget snart ifra dig og mange nyheder, maa du fortelle mig.

Ja vær paa det kjærligste hilset med dine Børn og Børnebørn.


A Sauglowhils Margrete Meidalen fra mig om du treffer nogen derifra
(Brevet er stemplet Henning Mar 28 1923 og påsatt et 5-cents blått frimerke, avsender er Adolf Sauglow, Henning Minn, Rod 4, Box 30)Kilder:

Egne slektsnotater

Gunnar Lund: Nærøy bygdebok, bind II

Sveinung Leirivk: Nærøy bygdebok, bind III

www.anchestry.com (amerikanske folketellinger mm)

Tilbake til utvandringsoversikten, trykkk på linken
Oppdatert 01.07.2020 Htg