LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

BÅTFUNN MELLOM FJÆRANGSSETRAN OG INNERFJÆRANGEN


På hovedskiltet for Fornminnestien i Smineset kan du bl.a.lese følgende:


«Lenger inne i fjorden, på gårdens grunn, er det rester etter bygdeborg fra folkevandringstiden (500 – 800 e.Kr.) samt en kavellagt ferdselsvei mellom sjø og innland i tilknytning til denne. Dette forsvarsverket kunne være en siste skanse for gårdens folk, men kunne vel også brukes til å overvåke ferdselsveien.»


Mange kjenner til denne bygdeborgen som ligger rett sør for Tjuvholet, innerst i Fjærangen. Litt lenger sør, for enden av kavlvegen, ble det i forbindelse med myrgrøfting i 1996 funnet rester av en trebåt. Funnet er nå datert og viser seg å være fra ca. år 1000.


Kart som viser området mellom Tjuvholet og Innerfjærangen og hvor kavlvegen ligger.


Her følger en artikkel fra NamdalsAvisa onsdag 2. april 2014:I boken «Kysten vår - Namdalskysten gjennom 10 000 år finner vi følgende på side 241:


Kilder:

NamdalsAvisa 2. april 2014, side 7.

Sigmund Alsaker, Torunn Herje og Steinar Johansen: Kysten vår- Namdalskysten gjennom 10 000 år.Oppdatert 01.07.2020 Htg

⬅️ BÅTFUNN