LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

SAGN


Her presenteres en samling sagn fra Lund og omegn


SAGNET OM BRENNVINSTRAPPEN


Avskrift fra KIKKERTEN 1987/4


Fra Trygve Lund har vi mottatt et gammelt handskrevet sagn; sagnet er nedskrevet av Peter Smines i jula 1919. Lunddialekten kommer veldig godt fram, samtidig som man får et godt inntrykk av fortellerkunsten på den tid. Det måtte virkelig være en opplevelse å få sitte sammen nær en varm ovn i mørke vinterkvelder og få høre Peter fortelle sagn mens parafinlampen lyste.


Peter Edvind Smines er født 6. juli 1863. Han var eier og bruker av Øverstu Smines. Hans foreldre var Johannes Mentsen og Teodora Marie Sommer Larasdatter Nubdal. Peter døde 8. juli 1924.


Avskrift av den handskrevne utgaven:


Sagne om breinnvinstrappen


Nætt attme Salvatnet ligg de en gaol som kailles Hommelvikja. No e der itj folk der. Men fer mykjy over hoinner år sia buiddj der en mainn å i kjærreng der. Mainn heittj Hans Evenså.


Gaoln va så litn æt fer å lava mått’n Hans driv smaofeskri i deinn fjoln såm sker sæ in ifrå Foilla å heiti Fjeranjen. Å såles så jikk’n oft om Smenessetran, både i løse å i mørkre.

Hainn Hans ha leinnina si i ei lita vik som kailles Tjyvholet. Å når’n gaor derifrå å oppaot seterhusa, så gaor’n nætt ferbi en tvær bærgtrapp. 


Så va de’n mørk kveill hainn Hans jikk-der, hainn vart var æt det lyst borti bærgtrappen. Stiltj å fersekti jikk’n bortaot, å da saog’n æt det va i oppi dør i bærgtrappen såm det lyst utijønnåm. Hain kjika fersekti innijønnom dørhole, å da saog’n i ong veikj som heilltj på å breinntj breinnvin. I deinn tia breinntj kvar mainn breinnvin, så hain Hans skjønna strakst ke det va ho heilt på me. Hainn va så nyfikkjinj æt’n sto mæst såm på glør. Men så syintes’n sjao fer liti, å så skoill’n fløtt på sæ; men da kom det te å gnaur poinn de’in ein fot’n hains, å da sloes døra brått ijæn å hain Hans saog itj nåkkå anna heill bærgtrappen, såm da va lik flat og grao såm dæm sjer’n aill såm gaor ferbi der.


På heimvein tænkt sjølsagt itj’n Hans på nåkkå anna heill de’n ha sjett. Da’n kom heim fertæld’n de aot kjærrinja, som så fertæld det aot aill ho træft. De va no itj så mang, men det va mang nok te æt det kom utover bygda i en fart, å det vart oløkka hains Hans.


Så va de’n syndasmårrå. Hain Hans laog einda, kjærrinja va i fjøse. Opp jekk døra, å det kom i fræmmen veikj in. Ho jekk beinast åver gålve bortaot seinna der’n Hans laog. Det va samma veikja som’n saog i bærje. Ho sujtra å klaga åver æt’n ha fertæld nåkkå om de’n saog. Fer håsbånsfålkje ha vorti så fergæli sint på a fer æt a ha vørri så ofersekti å lætt døra stao opp. Ha’n einda itj fertæld de aot nån, så skoill’n ha fått go løn fer det, men når’n no ha slaidra, så skoill’n få nåkkå fer det å. Da a ha sagt det, så jekk’a.


I lita stoinn ætti fekk’n Hans ont i en fot, truli deinn det ha gnaura poinn da’n sto å kjika innji bærje. De der fot’n villja itj bi go, å det einnja me æt’n mått avtakas.


Ætt deinn tia jekk’n Hans Evenså på trefot te sin døyan dag.
Oppdatert 20.03.2021 Htg