LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GAMLE BILDER 1901 - 1910, DEL 2

Bryllup i Smineset 1907


Gjester i bryllupet til Peter Edvin Johannesen Smines og Johanna Begitte Hartviksdtr. Storø som ble holdt 16. juli 1907:

Fra v.: Matias Kaspersen Storø (fra Storøya i Salen), Harvtik Arntsen Storø, Karen Edvardsdtr. Storø, Salamon Bendiksen Skjærvik, Ingeborg Edvardsdtr. Skjærvik, Peter Fredrik Arntsen Lund, Martha Torgersdtr. Lund, Johan Jonsen Smines, Laura Johannesdtr. Smines, Kristen Hansen Strand, Karoline Larsdtr. Nubdal, Hans Olsen Sminesvik, Alexander Mentsen Lund, Peter Olaussen Risvik, Torberg Larsen Hestø, Ole Johannesen Bogen og Ole Arntsen Halsen. Bildet er tatt like ovenfor Øverstunaustet, framom trangruvene. Fotograf: H. Strand, Strand i Kolvereid. Utlånt av Jon Smines.


Et bilde til fra samme bryllup

Fordi det er rundt 80 personer på dette bildet har vi laget en kopi hvor hvert individ er nummerert for å kunne se hvem som er hvem (oversikten er ikke komplett, men de vi er rimelig sikre på er tatt med).

Dersom det er vanskelig å se tallene, forstørr bildet!

3)kan være Tormod Storø, 4)Ole Halsen, 6)Torgeir Lund, 7) Kristen Strand, 8)Peter Risvik, 19)Teodora Storø, 30)Tobias Saksen, 32)Liva Saksen, 33)kan være Matias Kaspersen Storø, 37) Hartvik Storø, 40)Konrad Lund, 42) Evarna Lund, 43)Ingeborg Skjærvik, 44)Martha Lund, 45)Karoline Nubdal, 46) Laura Smines, 47) Peter Smines, 48)Bergitte Storø (g. Smines), 49)Karen Storø, 51)Nora Lund, 52)Jorunn Smines, 53)Ole Lund (Ole skomaker) med 54)i fanget: Bergitte Storø, 55)kan være Hartvik Dyrvik, 61)kan være Gustav Lian, 67)Peter Fredrik Lund, 69)Johan Smines, 70)Alexander Mentsen Lund, 71)Ole Bogen, 73)Hans Sminesvik, 75)Torberg Hestø.

Fotograf: H. Strand, Strand i Kolvereid. Utlånt av Jon Smines. 


Dersom du kjenner flere eller ved evt. feil og mangler, ta kontakt med harald.grotting@icloud.com.Tre ungdommer fra grenda

Fra v.: Harald Guntvedt, Hans Lund og Teodor Smines. Bildet er sannsynligvis tatt i juli 1907. Fotograf: H. Strand,Strand i Kolvereid. Utlånt av Jon Smines.Oppdatert 01.07.2020 Htg