LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS

Dobbelkvartetten

Dobbelkvartetten på trappa til gamleskolen. Bildet er tatt siste halvdel av 1940-åra og utlånt av Ingebjørg Lund. Sittende fra v.: Peter T. Lund, Helge Lund, Alf Oddvik og Trygve Lund. Stående fra v.: Frits Saksen, Håkon A. Guntvedt, Vilhelm Walentinsen, Jøran Lund, Øistein Nordsjø, Kalf Otterbekk, Brynjar Grøtting og Birger Normann.

Teksten nedenfor er hentet fra en artikkel i KIKKERTEN nr. 4/1990, av Birger Normann:

«Bildet skal forestille den såkalte dobbelkvartetten som ble startet i 1946, med Øistein Nordsjø som leder og dirigent.

Vi fikk da innøvd en del sanger og kom til og med så langt at vi underholdt på noen fester.

Øvelsene ble for det meste holdt i skolen, men også en del hjemme hos medlemmene.

Men levetiden ble ikke så lang for dobbelkvartetten, etter to tre år ble vi enige om å slutte. Grunnen var vel den at det var vanskelig å få til øvelser, da flere av medlemmene for det meste var borte på arbeide.»


Oppdatert 09.09.2020 Htg