LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GAMLE BILDER FØR 1900

Fjærangssetran 1880
Fjærangssetran 1880, fra v.: Laura Bergitte Johannesdtr. Smines (1862-1950) og ukjent (taus? el. kan det være Thea Bergitte Eriksdtr.Lund (1861-1889)?).

Forstanderskapet i Kolvereid Sparebank ca. 1890
Forstanderskapet i Kolvereid Sparebank ca. 1890. 1. rekke fra v.: Andreas Hestvik, lærer Samuel Oluf Stokflæt Strøm (direktør), Kristoffer Gudbrandsen (kasserer) og Anton Finnemo. Styret: 2. rekke fra v.: Andreas Ørholm, lensmann Mikal Evensen, lærer Ingebrigt Gudbrandsen, Mikal Jensen Langstrand, lærer Helge Th. Guntvedt, Johannes Mentsen Smines og Ditlev Horven. 3. rekke fra v.: Mikal Horven, Kristian Galtnessætran, Johan Smines, Brede Saltkjeløy, Nils Sørnmo og Kristian Hagan. Foto utlånt av Jon Smines. Opplysningene er hentet fra «Kolvereid kommune - Kommunejubileet 1837 - 1937».


Oppdatert 01.07.2020 Htg