LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN,

MED LITEGRANJ HJØLP

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

HAAKON STORØY

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

Haakon Storøy, født 21. februar 1907 i Nærøy i Nord-Trøndelag, død 13. desember 1977, var en norsk redaktør og politiker.

Han var bondesønn fra Lund i Kolvereid herred. Etter folkeskolen var han skreifisker og skogsarbeider, før han tok handelsskole i Trondheim i 1924. Han dro så til Ofoten for å bestyre en landhandel, post- og dampskipsekspedisjon, og begynte å skrive artikler for Ofotens Folkeblad. Noen år senere ble han reisesekretær i Redningsselskapet, der han for det meste arbeidet om vintrene i syv år, og vikarierte i aviser om somrene. Storøy var redaksjonssekretær i Namdalens Folkeblad i Namsos, redaktør i Harstad Tidende 1945–1946 og deretter fylkessekretær i Norges Bondelag i Trondheim. Senere var han redaktør i Nordtrønderen og Namdalen i Namsos i en årrekke. I 1950- og 1960-årene laget han flere programmer og kronikker med utgangspunkt i Nord-Trøndelag og Namdalen for NRKs radiostudio i Namsos, ofte sammen med Håkon Karlsen og Otto Nielsen fra NRK i Trondheim.

Storøy var 1. vararepresentant til Stortinget fra Nord-Trøndelag 1954–1961, og møtte i alt 114 dager. Han var også en tid medlem av Namsos kommunestyre.

Referanser

1.Smines, Jon (1993). «Haakon Storøy». Kikkerten (2), s. 1–4.

2.Sandmo, Espen (9. juli 2010). «Gammel radiohistorie fra Namsos». NRK Trøndelag.
Håkon Storøy i 1945 

Haakon Storøy skrev bl.a. romanen Vest om

landet, for å lese boken trykk på linken.

Redaktør Håkon Storøy fotografert i Skolegata

utenfor politistasjonen i Hakli-gården våren 1945.

Bildet ble tatt av Harald Buvarp

(Bildet er hentet fra internett, Flickr - Photo Sharing)


Vi gjengir her en artikkel fra Vi Menn nr. 46 - 13. nov. 1963:Oppdatert 01.07.2020