LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LEGITIMASJONSKORT FRA 2. VERDENSKRIG


Her vil vi forsøke å samle flest mulig av våre innbyggeres legitimasjonskort som ble brukt under 2. verdenskrig. Håper at de som har slike kort tar kontakt, så vi kan få låne og kopiere for å bruke på denne siden.


Under okkupasjonen (1940–1945) kom det et påbud fra norske og tyske myndigheter om legitimasjonskort. Alle innbyggere over 15 år ble pålagt å bære legitimasjonskortet som ble utstedt av Politiet. Forordningen kom 30. januar 1941, og trådte i kraft 1. april samme år.


Disse har vi fått lånt og kopiert hos Oddvar Lund:
Erik Magnus Lund, bosatt Austlund, f. 17.12.1867, d. 30.06.1949

Jensine Gurine Lund, f. Grøtting, bosatt Austlund, f. 06.07.1879, d. 13.03.1953 


Erling Jøran Lund, bosatt Austlund, f. 25.11.1914, d. 22.10.1980 
Malfrid Eugenie Larsen, g. Lund, bosatt Oddvika (senere Austlund), f. 04.05.1917, d. 11.12.2005

Borghild Marie Larsen, f. Blavik, bosatt Oddvika, f. 22.07.1892, d. 10.11.1979

Johan Duklæt Oddvik, bosatt Oddvika, f. 08.09.1886, d. 11.09.1964Dette har vi fått lånt og kopiert hos undertegnede:

Jorid Bergitte Smines, g. Grøtting, bosatt Smineset (senere Lund), f. 20.11.1919, d. 18.09.1995Oppdatert 01.11.2020 Htg