LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LOKAL POSTHISTORIE


Hentet fra heftet Posten 350 år - historisk utvikling i kommunene. Fosnes - Vikna - Nærøy - Leka, utgitt 1997 (skal selvfølgelig være Guntvedt og ikke Gruntvedt).Hentet fra Postmuseet, Poststedsdatabasen (skal være Guntvedt og ikke Gruntvedt).

Hentet fra Nordenfjeldske Filatelistforening.Hentet fra Digitalt Museum (www.digitaltmuseum.no, søk: Stempelkatalog Lund).
Oppdatert 01.07.2020 Htg