LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

LAG OG FORENINGER I LUND KRETS 


Lund skytterlag

Lund skytterlag ble stiftet i 1893 under navnet «Blinken». I 1897 skiftet laget navn til Lund skytterlag. I 1904 hadde laget hele 44 medlemmer.


Fra årsmøtet i Lund skytterlag avholdt 30.12.1922 i skytterhuset:

«Besluttedes at formanden sammenkalder til generalforsmaling ved aarets første xxxxxx-skyting for at forhandle om hvorvidt laget skal arrangere et stevne for ytre Namdalen i forbindelse med lagets 30aars jubileum.»

 

Dette bekrefter at laget ble stiftet i 1893.


Lund skytterlags formenn gjennom tidene:


1894 - 1896    Gudbrand Olav Gudbrandsen

1897               Torgeir  P. Lund

1898 - 1899    Johan A. Lund

1900               Torgeir P. Lund

1901               Johan A. Lund

1902               Torgeir P. Lund

1903 - 1904    Torgeir B. Lund

1905               Hans Lund

1906               Johan A. Lund

1907               Torgeir B. Lund

1908 - 1909    H. Gundersen

1910 - 1911    Teodor Smines

1912               H. Gundersen

1913               Teodor Smines

1914 - 1919    Audun Guntvedt

1920 - 1921    Teodor Smines

1922 - 1923    Audun Guntvedt

1924               Aslak Lund

1925 - 1928    Audun Guntvedt

1929 - 1931    Peder M. Eiden

1932 - 1934    Trygve Lund

1935 - 1936    Peder M. Eiden

1937               Håkon Guntvedt

1938               Trygve Lund

1939               Birger Normann

1945               Birger Normann

1946 - 1956    Brynjar Grøtting

1957 - 1959    Arne Skage

1960 - 1963    Håkon A. Guntvedt

1964 - 1965    Arne Ørnvik

1966 - 1969    Arne Ørnvik

1970 - 1972    Kåre Guntvedt

1973               Øivind Guntvedt


Det går fram av en av lagets protokoller at siste årsmøte var 9. desember 1973 og siste styremøte 3. april 1975.


Ifølge Johan Smines var siste oppskyting til elgjakta i 1980. Da ble det slutt fordi banen ble for dårlig. Fra og med 1981 ble oppskytingen gjort på Salsnes hos Mo & Salsnes Skytterlag.


Noen resultater:

Nationens vandrepokal oppsatt 1960 på 100 meter, 3 aksjer for å vinne pokalen.

1961    Audun Guntvedt

1962    Håkon A. Guntvedt

1963    Håkon A. Guntvedt

1964    Kåre Guntvedt

1965    Kåre Guntvedt

1966    Gunnar Guntvedt

1967    Kåre Guntvedt, vinner dermed pokalen til odel og eie.


Audun Guntvedt Eftf’s poengpokal i terrengskyting  oppsatt 1970 på 100 meter, flest poeng etter 3 år for å vinne pokalen til odel og eie. Skytingen foregikk på Bjørlivatnet.

1970    Håkon A. Guntvedt, 27 poeng

1971    Håkon A. Guntvedt, 27 poeng

1972    Kåre Guntvedt, 21 poeng og Håkon A.Guntvedt nr. 2 med 17 poeng. Håkon A.Guntvedt vinner

            dermed sin egen oppsatte pokal med 71 poeng.Kart
Kartet viser matrikkelenheten gnr. 354, bnr. 17, fnr. 3, opprettet i 1956. Hjemmelshaver til festeretten er Lund skytterlag. Det er 300-meteren vi ser som gult på kartet.

En stor del av skytterlagsmedlemmene samlet utenfor skytterskuret 17. mai 1914 el 1915. Bak fra v.: Harald Grøtting, Ole Haranes, Tormod Storø, Johan Grøtting, Hans Lund, Stockfleth Kvernvik, Einar Båtsvik, Hermann Lian, Torgeir B. Lund og Gustav Lian. Foran fra v.: Peder J. Eiden, Arne Eiden, Teodor Smines, Audun Guntvedt, Bjarne Guntvedt og Peder M. Eiden. Noen av skytterne samlet hos fotograf Simonnæs, Namsos, ca. 1916. Bakerst fra v.: Hans Lund, Olav Storø, Bjarne Guntvedt og Teodor Smines. Foran fra v.: Tormod Storø, Einar Båtsvik, Peder M. Eiden og Audun Guntvedt. Bildet er utlånt av Jon Smines. Fra avisa Nordtrønderen, 6. oktober 1899 (over en spalte)


Præmieskydning


    afholdtes paa Lund Skytterlags Bane Lørdag 

    den 23de og Søndag den 24de Septbr. og føl=

    gende Præmier uddeltes:


    Hovedskydning I.


    2. Kl.    10 Skud paa 200 og 400 M.

        12 Deltagere.

    1. Pr.     Torgeir B. Lund         54 P.

    2.  ʺ     Helge Guntvedt          52  ʺ

    3.  ʺ    Joh. Lund                    50  ʺ

    4.  ʺ    Johannes Saksen       49  ʺ

    5.  ʺ    A. Sørnmo                  44  ʺ

    6.  ʺ    Andr. Lund                  31  ʺ

    7.  ʺ    P. J. Sminæs              31  ʺ


    1. KL. 10 Skud paa 100 og 200 M.

        13 Deltagere.

    1. Pr.    Edv. Lund                 68 P.

    2.  ʺ    K. Kværnvik                59  ʺ

    3.  ʺ    S. Kværnvik                57  ʺ

    4.  ʺ    Haagen Liastø            55  ʺ

    5.  ʺ    Emil Sminæs              54  ʺ

    6.  ʺ    Lornts Storø               52  ʺ    Hovedskydning II.


    Militære Anlægsstillinger.    15 Deltagere.

    1. Pr.    Edv. Lund                  64 P.

    2.  ʺ    Joh. Lund                    61  ʺ

    2.  ʺ    Kristen Strand             61  ʺ

    3.  ʺ    Johs. Saksen              60  ʺ

    4.  ʺ    Olav Bogen                59  ʺ    Ekstraskydninger:


    2. Kl. Femskudsskydning paa 400 M.

        7 Deltagere.

    1. Pr.    Edv. Lund                  31 P.

    2.  ʺ    Helge Gundtvedt         29  ʺ


    1. Kl. Femskudsskydning paa 200 M.

        5 Deltagere.

    1. Pr.    K. Kværnvik              27 P.

    2.  ʺ    S. Kværnvik                26  ʺAlle Kl. Treskudsskydning paa 600 M.

    5 Deltagere.

1. Pr.    Joh. Lund                      22 P.

2.  ʺ    Torgeir B. Lund               17  ʺ


Alle Kl. Femskudsskydning paa 100 M.

    Skive uden Blink.

1. Pr.    A. Sørnmo                     41 P.

2.  ʺ    K. Kværnvik                     39  ʺ

2.  ʺ    S. Kværnvik                     39  ʺ

3.  ʺ    H. Guntvedt                     38  ʺ

3.  ʺ    Johs. Saksen                  38  ʺ


Alle Kl. 5 Skud paa 200 M.,

    mod ½ Figur.

1. Pr.    Johs. Saksen                2 F. 3 S.

1.  ʺ    Joh. Lund                        2  ʺ 3  ʺ

1.  ʺ    H. Guntvedt                    2  ʺ 2  ʺ

2.  ʺ    Torgeir B. Lund               1  ʺ 4  ʺ

2.  ʺ    M. Guntvedt                    1  ʺ 4  ʺ


5 Skud paa 100 M. mod 10=delt Skive, 

om endel Præmier skænket af Jenterne.

1. Pr.    Andr. Lund                     43 P.

2. ʺ    K. Kværnvik                      42 ʺ

3. ʺ    S. Kværnvik                      39 ʺ

4. ʺ    Hartvik Liastø                   38 ʺ

5. ʺ    M. Guntvedt                     37 ʺ

5. ʺ    Kr. Strand                         37 ʺ

6. ʺ    Johs. Saksen                   36 ʺ

6. ʺ    Gustav Lian                     36 ʺ

6. ʺ    Hans Lund                       36 ʺ

7. ʺ    Edv. Lund                         35 ʺ

8. ʺ    Peter Sminæs                  33 ʺ

8. ʺ    Haagen Liastø                 33 ʺ


    ===============


Oppdatert 14.09.2021 Htg