LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

MINNEMEDALJE TIL JON SMINES


Jon Smines skulle fått utdelt medaljen for sin krigsinnsats under andre verdenskrig ifbm markeringa av 70-årsjubileet den 8. mai 2015. Jon hadde ikke anledning å delta på dette jubileumsarrangementet og fikk medaljen utdelt 7 måneder senere på Lundstua av ordfører i Nærøy; Steinar Aspli..

Kopi av artikkel i Namdalsavisa 4. desember 2015.Oppdatert 01.07.2020 Htg