LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GALLERI - ALBUM


Nr. 2 - Moloarbeid på 1930-tallet


Fra bygging av moloen ca. 1936-37. Fra v.: Henrik Grøtting, ukjent, Nils Grøtting, helt til h. med pipe: Hermod Tollefsen, resten ukjent. Utlånt av Oddvar Lund.

Fra bygging av moloen ca. 1936-37. Personen i midten uten hodeplagg er Asbjørn Saksen, de resterende er ukjent. Utlånt av Oddvar Lund.

Fra bygging av moloen ca. 1936-37. Personene på bildet er ukjent. Utlånt av Oddvar Lund.


Fra mudringen av moloen 1938. Utlånt av Oddvar Lund.Fra mudringen av moloen 1938. Utlånt av Oddvar Lund.
Oppdatert 03.06.2020